หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

Author by 28/10/16No Comments »

2           ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 59เวลา 17.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายไว้ทุกข์ โดยมีพระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป นำสวดพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ สามเณรจำนวน 112 รูป ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเชียงใหม่ รวมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จากนั้นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ สวดพระธรรมคาถา กราบลาประธานสงฆ์ และกราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธี เพื่อถวายอาลัยและแสดงความจงรักภักดี ตามกำหนดการ วัน เวลา ดังนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล (30 วัน) ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.     พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)   ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง