หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

จัดมหกรรมกลอง ยกระดับท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1

Author by 5/07/16No Comments »

  5        กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกันจัดมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่  ในงาน LANNA EXPO 2016 เพื่อส่งเสริมการตลาดและยกระดับการท่องเที่ยว

            ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 1 ก.ค. 2559 นายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงาน จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ”  ในงาน LANNA EXPO 2016 มีหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวม  4 จังหวัด ประกอบด้วย  จ.ลำพูน จ.ลำปาง   จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจมาร่วมพิธีจำนวนมาก

หัวหน้าสำนักงาน จ.ลำพูน กล่าวว่างาน “มหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ”ในครั้งนี้เป็นการสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการตลาดและดึงดูดการท่องเที่ยว โดยมีการยกระดับเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว   โดยอาศัยศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ

“มหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ” แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 วัฒนธรรม 4 ภาค และชาติพันธุ์ เช่น คะฉิ่น ยอง อาข่า ไทใหญ่ และอีกหลายกลุ่มอเชื่อมโยงกับการแสดงของแต่ละจังหวัดและการแสดงกลองนานาชาติ ของแต่ละประเทศจำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ให้ผู้ชมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

จ.ลำพูน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความเชื่อมั่นว่างาน    ”มหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ”ในครั้งนี้ จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริม และยกระดับการท่องเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธ์ความเป็นล้านนา ความเป็นไทย และเปิดใจถึงความเป็นสากลสืบไป.