หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

จุดผางปะตี๊ด สว่างไสว อาลัยพ่อของแผ่นดิน

Author by 13/11/16No Comments »

  2     ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมงานต๋ามผางปะตี๊ดต๋ามโกม บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศช่วงงานประเพณียี่เป็ง 59 พร้อมฟังเทศน์อานิสงส์ผางปะตี๊ดและร่วมกันจุดผางประทีป 9,999 ดวง สว่างไสว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สุดอลังการ

เมื่อช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 12 พ.ย.59  ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดต๋ามโกม บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” โดยมีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้แทน ททท.สำนักงานเชียงใหม่และส่วนราชการหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ซึ่งทางเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ 26 ชุมชน หัววัดร่างๆ, สถาบันการศึกษา, ภาคีเครือข่ายฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 พ.ย.59 ในช่วงของงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงเพื่อสะท้อนภาพความงดงามของประเพณีล้านนา อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาที่มีความเชื่อว่า การจุดผางปะตี๊ดหรือประทีปเป็นการบูชาพระพุทธคุณค่ำคืนเดือนเพ็ญลอยกระทง โดยที่การจัดกิจกรรมในปีนี้ยังทำเพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมการจุดผางประทีปในปีนี้นับเป็นการจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว

โดยพิธีเปิดได้จัดให้มีการเทศน์อานิสงส์ผางปะตี๊ดจากพระภิกษุสงฆ์    เพื่ออานิสงส์แก่ผู้ร่วมพิธี จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีได้นำประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมกันจุดผางประทีปที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนที่กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งประจำอยู่ที่ประตูเมืองทั้ง 5 แห่งคือ ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ และประตูสวนปรุง รวมทั้งรอบคูเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจุดผางประทีปไปพร้อมกันกับลานพิธีเปิดนับหมื่นดวงมองเห็นเปลวไฟสว่างไสวสวยงามรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้มีผู้มาร่วมงานมากกว่าทุกปี

สำหรับกิจกรรมร่วมกันจุดผางปะติ๊ด หรือ ผางประทีป ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งนั้น น.ส.เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ เปิดเผยว่า ตามตำนานเล่าว่า แม่กาเผือกได้ออกไข่มา 5 ฟอง เมื่อไข่ฟักออกมาแม่กาก็เสียชีวิตไป ไข่ทั้ง 5 ฟองเป็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์ที่ 4 คือ องค์ศรีอารยเมตไตรย และองค์ที่ 5 คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป การทำผางปะติ๊ดจึงทำไส้เทียนเป็นรูปตีนกา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่กาขาวและบูชาพระพุทธคุณ บูชาแม่พระคงคา และสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา

ทั้งนี้การจุดผางประทีป เป็นของสูง เพื่อบูชาเมือง บูชาพระพุทธเจ้า แต่ปีนี้พิเศษเราจะจุดถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีจำนวนมากขึ้น คือ รอบคูเมืองเชียงใหม่ 56,000 ดวง ขณะที่บนลานราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในช่วงค่ำระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2959 จะมีการจุดผางประทีปต่อเนื่องตลอดทุกวัน 9,999 ดวง นอกจากการตามโคมสีขาวเต็มพื้นที่ และที่พิเศษคือการทำผางประทีปขนาดใหญ่ 6,000 ดวง เป็นของสูงที่พวกเราชาวเชียงใหม่จะทำถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะสามารถติดไฟอยู่ได้นานกว่า 8 ชั่วโมง เพื่อให้รอบคูเมืองสว่างไสวตลอดทั้งคืนในเทศกาลประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งปีนี้