หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

จุดเทียนชัย..

Author by 23/12/12No Comments »

จุดเทียนชัยพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานจุดเทียนชัยพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ” ครูบาเจ้าศรีวิชัย 2555 วัดทุงยู” ก่อนนำออกให้ประชาชนเช่าบูชา หารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุของวัด เมื่อ วันที่  22 ธ.ค. 2555 .