หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชม่.ซูอควาเรียมรับมอบพันธุ์ปลาสเตอร์เจียน ไซบีเรีย

Author by 11/03/16No Comments »

2                เชียงใหม่ซูอควาเรียมเฮ รับมอบ พันธุ์ปลาน้ำจืดสเตอร์เจียน ไซบีเรีย จากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยคำ

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ซูอควาเรียม โชคคี รับมอบพันธุ์ปลาสเตอร์เจียน ไซบีเรีย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยคำ    นำมามอบ ให้กับเจ้าของเชียงใหม่ซูอควาเรียม นำมาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวได้ชม ศึกษาหาความรู้ภายในอุโมงค์สัตว์น้ำที่ยาวและใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 มี.ค.59 ที่เชียงใหม่ซูอควาเรียม       อุโมงค์สัตว์น้ำที่ยาวและใหญ่ที่สุดในโลก ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วย ผอ.สวนสัตว์ฯ นายนฤทัติ เจริญเศรษฐศิลป์ เจ้าของเชียงใหม่ซูอควาเรียม เป็นตัวแทนสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการรับมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด “ปลาสเตอร์เจียน ไซบีเรีย”น้ำหนัก 11 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว และปลาบึกน้ำหนัก 80 กิโลกรัม ยาวประมาณ 1.5 เมตร อีก 1 ตัว จากนายวิศณุพร รัตนตรัยวงค์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ เพื่อนำไปไว้ภายในอุโมงค์ใต้น้ำ   เชียงใหม่ซูอควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษาประวัติของปลาชนิดนี้ เพื่อนำไปเผยแพร่เพาะพันธุ์ในอนาคต

นายวิศณุพร กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ มีดำริให้นำพันธุ์ปลาสเตอร์เจียนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริดอยคำ มามอบให้สวนสัตว์เชียงใหม่ และให้เชียงใหม่ซูอควาเรียม ได้ทำการทดลองเพื่อขยายพันธุ์ทั้งนี้เมือปี พ.ศ.2548 สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานเงินสำหรับจัดชื้อไข่ปลาสเตอร์เจียนจำนวน 400,000 บาท ให้กับกรมประมง เพื่อหาแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่สูง โดยกรมประมงได้นำไปทดลองเลี้ยงในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยคำ ดอยผ้าห่มปก และหน่วยวิจัย ประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์   อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จึงได้นำพันธุ์ปลามามอบให้กับซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ในที่สุด.