หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชม.ซ้อมแผนช่วยนักท่องเที่ยวบาดเจ็บในพื้นที่ป่า

Author by 30/01/15No Comments »

 2   อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการซ้อม แผนปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามประสบเหตุและได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ลานสนาม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.อภิชัย  ธิอามาตย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  เปิดพิธีการซ้อมแผนปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามประสบเหตุและได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวกับหน่วยงานและองค์กรด้านสาธารณสุข และพัฒนาศักยภาพระบบทางการแพทย์รวมถึงบุคลากรผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุข อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่ดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาล ปี 2558  ”ปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย”

การซ้อมแผน ได้จำลองสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขา สาธิตการเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในศักยภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย โดยการซ้อมแผนครั้งนี้ มีการสาธิตการโรยตัวจากหน้าผาจำลอง เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับอุบัติเหตุ   และใช้เฮลิคอปเตอร์     2 ลำ ในการลำเลียงผู้บาดเจ็บ และการใช้รถพยาบาล รวมทั้งรถกู้ภัยและเครื่องตัดถ่าง เข้าร่วมสาธิตการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล อาทิ รถพยาบาลขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ป่าเขา.