หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชม.ร่วมบูรณาการกำจัดขยะในน้ำปิง หลังยี่เป็ง

Author by 27/11/15No Comments »

       3         รองพ่อเมืองเชียงใหม่ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลจากงานประเพณีเดือน ยี่เป็งในลำน้ำปิง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 พ.ย.58 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่  เป็นประธานร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอย เศษกระทงที่ประตูระบายน้ำปิง หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่  นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ตัวแทนจากอบจ. เชียงใหม่ ชลประทาน มณฑลทหารบกที่ 33 และบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

นายกฤษณ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้มาเห็น หน่วยงานทุกแห่ง ที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมกิจกรรมกันกำจัดขยะมูลฝอย และ เศษกระทงที่อยู่ในลำน้ำปิง ในครั้งนี้ หลังจากงานลอยกระทงอันเป็นประเพณี ที่จัดกันมาเหมือนทุกปี ในคืนที่ผ่านมาเสร็จสิ้น มักจะมีเศษขยะมูลฝอย เศษกระทง ลอยอยู่เต็มลำนำปิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในลำน้ำปิง แม่น้ำสายหลักของเมืองเชียงใหม่ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูสภาพลำน้ำปิงให้ดีขึ้น มีความใสสะอาด และ ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาอนุรักษ์ แม่น้ำปิงให้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ตลอดไป

นายศรัณยู มีทองคำ เผยว่า ตามที่ จ.เชียงใหม่ ได้จัดงานประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงประจำทุกปี  เป็นประเพณีอันดีงาม ที่มีความสำคัญ ของชาวล้านนา  หลังจากงานสิ้นสุดลง มักจะมีขยะมูลฝอย เศษวัสดุกระทง  ลอยอยู่ลำน้ำปิงเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหล ไม่สะดวกเกิดการเน่าเสียขึ้นมา จะส่งผลถึงสภาพแวดล้อมในลำน้ำปิง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมา  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม นโยบายของรัฐบาล ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยกันอนุรักษ์ และพัฒนาน้ำปิง ฟื้นฟูสภาพน้ำปิงให้กลับคืนมาขาวสะอาด  อีกทั้งยังเป็นการนำขยะมูลฝอย ไปกำจัดอย่างถูกวิธี อันจะไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม.