หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชม.ไนท์ซาฟารี ขยายพันธุ์สิงโตข้ามสายพันธุ์ ได้ทายาทเพิ่ม 4 ตัว

Author by 26/05/15No Comments »

   1       เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวความสำเร็จการขยายพันธุ์สิงโตข้ามสายพันธุ์ระหว่างสิงโตขาว และธรรมดา ได้ทายาทน้อย 4 ตัว สมบูรณ์แข็งแรง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558  ที่ร้านอาหารยีราฟ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดตัวสมาชิกใหม่ ลูกสิงโตผสม 4 ตัวเป็นเพศผู้ 2 และเมีย 2 ตัวที่เกิดจากพ่อสิงโตขาว “ไจแอ้นท์”วัย 8 ปีและสิงโตพันธุ์ธรรมดาแม่ “อิ่ม”  วัย 5 ปี โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะรักษาการประธานบอร์ดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)   พร้อมด้วย นายบ ุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียง ใหม่(อบจ.) กรรมการบอร์ดฯ นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกันแถลงเปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกสิงโต

นายศราวุฒิ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางโครงการฯได้พยายามนำแม่พันธุ์สิงโตขาว เป็นสัตว์หายากไปให้พ่อไจแอ้นท์เลือกคู่ หวังให้ผสมพันธุ์เพื่อให้ได้สมาชิกใหม่อยู่หลายครั้ง  แต่พบว่า พ่อไจแอ้นท์มีพฤติกรรมผสมพันธุ์ที่น้อยครั้งกว่าสิงโตทั่วไป พี่เลี้ยงที่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมแจ้งว่า ในช่วงที่เหมาะสม ปกติสิงโตเพศผู้จะผสมพันธุ์วันละ 20 ครั้ง แต่พ่อไจแอ้นท์ผสมพันธุ์แค่ 10 ครั้งต่อวัน  ทำให้ความคาดหวังของเราลดน้อยลง ต่อมาได้ทดลองนำพ่อไจแอ้นท์ไปปล่อยให้อยู่กับแม่พันธุ์ ที่เป็นสิงโตพันธุ์ธรรมดา มีขนสีน้ำตาลเข้มพบเห็นได้ทั่วไป ปรากฏว่าพ่อไจแอ้นท์เกิดถูกใจมีการผสมพันธุ์ถี่ขึ้น และทำให้แม่สิงโตเกิดตั้งท้องและตกลูกออกมาในที่สุด เป็นข่าวดีที่เราคาดไม่ถึงที่มีการผสมข้ามสายสำเร็จและลูกออกมาสมบูรณ์แข็งแรงและเลี้ยงง่าย

นายศราวุฒิ กล่าวว่า ลูกสิงโตทั้ง 4 ตัว มีขนสีครีม และจะผลัดขนกลายเป็นขนแท้ในช่วงอายุ 3 เดือน มีจุดลายรูปดอกกุหลาบสีน้ำตาลบนลำตัว สุขภาพแข็งแรงดี  ขณะนี้ได้นำมาเลี้ยงดูที่ศูนย์อนุบาลสัตว์เล็ก ณ อาคาร TIGER WORLD ก่อนหน้านี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีสมาชิกสิงโตทั้งหมดเป็นสิงโตธรรมดา 21 ตัว และสิงโตขาว 3 ตัว กระทั่งเกิดสมาชิกใหม่เป็นพันธุ์ผสม ขึ้นมาอีก 4 ตัว สมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นจึงเป็นพันธุ์ผสมที่มียีนส์ของสายพันธุ์สิงโตขาวร้อยละ 50  และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสายพันธุ์ในการเดินหน้าเพาะพันธุ์ลูกสิงโตขาวต่อไป ในโอกาสนี้ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ตั้งชื่อให้ลูกสิงโตทั้ง 4 ว่า “ปิง” “วัง” “ยม”และ “น่าน”ด้วย

สำหรับ สิงโตขาว(WHITE LION) มีลักษณะต่างจากสิงโตทั่วไป คือมีขนสีน้ำตาลอ่อน คล้ายสีขาว เป็นลักษณะทางพันธุ์กรรม โดยไม่ใช่ภาวะผิวเผือก แต่เป็นภาวะเรียกว่า “ภาวะด่าง” เช่นเดียวกับเสือโคร่งขาว เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นจะพบได้เฉพาะแห่งเดียว คือที่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ประเทศแอฟริกาใต้ ปัจจุบันเหลือเพียง 200 ตัวเท่านั้น โดยธรรมชาติสิงโตขาวจะอยู่รอดได้น้อยกว่าสิงโตธรรมดามาก เนื่องจากสีขนที่เห็นได้ชัด ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะล่าอาหารได้เหมือนสิงโตธรรมดาที่แฝงตัวได้ดีกว่าในธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นสัตว์ที่ได้รับการอนุรักษ์และปกป้องสายพันธุ์จากมนุษย์ มีการก่อตั้งหน่วยงานเพื่อขยายพันธุ์และศึกษาในธรรมชาติรวมถึงสถานที่เลี้ยง ทั่วโลกให้ความสำคัญในการช่วยกันดูแล ขยายและอนุรักษ์สายพันธุ์ การให้กำเนิดครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกที่มีข้ามสายพันธุ์และมีความสมบูรณ์แข็งแรง ทีมวิจัยจะได้ขยายพันธุ์ต่อไป ผู้สนใจสามารถชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อยได้ที่ ส่วนอนุบาลสัตว์ ณ อาคาร TIGER WORLD ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.