หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวน้ำแพร่โวย โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ส่งกลิ่นเหม็น

Author by 4/09/16No Comments »

    1            ชาวบ้านร้องเรียน เดือดร้อนจากปัญหา เรื่องฝุ่นละออง ยางมะตอย โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ส่งกลิ่นเหม็น  แถมรถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็ว วอนเจ้าของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมจังหวัด เทศบาล เร่งดำเนินการแก้ไข จี้ขอสั่งระงับหรือปิดโรงงาน จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐาน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ก.ย.59 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน จากชาวบ้าน หมู่ 4 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ว่า ได้รับความเดือดร้อน จากการก่อสร้าง โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ซึ่งมีส่วนผสมของยางมะตอย ของบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่เข้ามาตั้ง โรงงานในเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.น้ำแพร่ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดซินาวาส (วัดทุ่งรังแร้ง) โดยประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของกลิ่น ที่มาจากยางมะตอย ปัญหาเรื่องฝุ่น จากการที่มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออก และ ประชาชนต้องการทราบว่า ทางหน่วยงานราชการ ทั้งอุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ได้อนุญาตให้มีการก่อสร้าง โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ขึ้นในบริเวณดังกล่าวได้อย่างไร

การก่อสร้างโรงงานจะส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกลิ่น จากการเผา และผสมยางมะตอย และโดยไม่มีระบบการป้องกันฝุ่นละออง การทำสแลนปิดกันอย่างมิดชิด นอกจากนั้นยังมีเสียงดัง จากการผสมยางมะตอย ในเวลากลางคืน และรถที่ทำการขนดินในตอนกลางคืน ทำให้เกิดฝุ่น ไม่มีการปักป้ายบอกทาง หรือการทำความสะอาด ตามถนน จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานราชการทั้งอุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง  เข้าไปตรวจสอบแก้ไข เร่งหาวิธีการ มาตรฐานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดความเรียบร้อย สงบสุข ประชาชน ไม่ได้รับความเดือดร้อน

ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวอีกว่า ในเรื่องการก่อสร้าง โรงงานผสมผสมแอสฟัลท์คอนกรีต นั้นทางสำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแจ้งผลการพิจารณา และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทดังกล่าว อยู่ในเขตประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยบริเวณที่ดินดังกล่าว ห้ามประกอบกิจการโรงงานทุกจำพวก ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวก ที่กำหนดให้ดำเนินการใต้บัญชีท้ายกฎกระทรวง ดังนั้นเบื้องต้นเห็นควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบเพื่อ พิจารณาว่า การประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ซึ่งมีส่วนผสมของยางมะตอยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายหรือไม่     จึงได้มีการร้องเรียนดังกล่าว

จากการสอบถาม นายโซ ไม่ทราบชื่อจริง และนามสกุล     คนดูแลโรงงานผสม แอสฟัลท์คอนกรีตดังกล่าว เผยว่า เพิ่งมีการเปิดโรงงานผสมแอสฟัลท์ ได้เพียงหนึ่งวัน โดยได้รับการอนุญาต จากกรมทางหลวงชนบท  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้นำหมู่บ้าน กำนัน และเทศบาล แต่ยอมรับว่า ยังไม่ได้มีการปิดกั้น สแลนป้องกันฝุ่นแต่อย่างใด จะได้แจ้งให้เจ้าของบริษัทดำเนินการอย่างรีบด่วนต่อไป.