หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวบ้านทุ่งสะโตก ต้านสุดฤทธิ์ โรงงานผสมยางมะตอย

Author by 1/09/15No Comments »

3       ชาวบ้านทุ่งสะโตก มีมติไม่เอาโรงงานผสมยางมะตอย (แอสฟัลติก) ด้วยเหตุผลเกรงมลพิษอากาศ และน้ำเสีย นายกเทศมนตรีฯ เตรียมนำผลลงประชามติส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ชาวบ้าน     

          เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 31 ส.ค.58 ที่ศาลาประชาคมบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายทองคำ ผัดตัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง ได้เชิญชาวบ้าน หมู่ 6, 7, 8, 9 และ  10 ต.ทุ่งสะโตก มาร่วมกันลงประชามติ จะให้ก่อสร้างโรงงานผสมยางมะตอย หรือโรงงานแอสฟัลติก ที่จะมาก่อสร้างโรงงานที่บ้านศรีบุญเรือง ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ต.ทุ่งสะโตก  โดยมีการเชิญตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ,สำนักงานอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่, สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ และตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.ทุ่งสะโตก และชาวบ้านเข้าประชุมประมาณ 150 คน

โดย นายทองคำ ผัดตัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การที่ หจก.ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง จะเข้ามาก่อสร้าง โรงงานผสมยางมะตอย ซึ่งก่อนหน้านั้น เคยมีการทำประชามติ มาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ วันที่  28 ก.ค.57 โดยทำเฉพาะบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 เท่านั้น ผลปรากฏว่า ชาวบ้านไม่เห็นด้วย และไม่ยอมให้สร้างโรงงาน จึงทำหนังสือแจ้งไปยัง สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง  จ.เชียงใหม่ ว่า ไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงาน เนื่องจากชาวบ้านไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่า จะเกิดมลพิษทางอากาศ,กลิ่นเหม็น,ปล่อยควันพิษ,น้ำเสีย,สารปนเปื้อนเคมี,ความปลอดภัยทางถนน,ถนนพังเสียหายจากการขนส่ง และอื่นๆ ที่จะส่งผลเสียต่อชาวบ้านโดยรวม  ต่อมา ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งมาว่า  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก กระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และทราบมาว่า ทางเจ้าของโรงงาน ได้ยื่นขออุทธรณ์คำสั่ง ไปยัง รมว.สาธารณสุข ต่อมาสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่ จึงมีหนังสือแจ้งมายังเทศบาลฯ หากใครจะคัดค้านให้คัดค้านถึงวันที่ 31 ส.ค.58 เป็นวันสุดท้าย ดังนั้นจึงเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และชาวบ้านร่วมประชุมทำประชามติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเปิดโอกาส ให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็น จนเป็นที่พอใจ โดยทั้งหมดแสดงความ ไม่เห็นด้วย และยืนยันตามมติเดิม ไม่ให้ก่อสร้างโรงงาน และเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก จึงขอให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ยกมือว่า จะเอาโรงงานผสมยางมะตอยหรือไม่ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมทั้งหมด 100  เปอร์เซ็นต์ ยกมือไม่ให้ก่อสร้างโรงงานผสมยางมะตอย โดยไม่มีใครสนับสนุนแม้แต่คนเดียว สร้างความดีใจแก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนี้ไป นายทองคำ จะนำผลการประชุมครั้งล่าสุด ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป เพื่อยืนยันว่า ชาวบ้านไม่ให้ก่อสร้างโรงงานต่อไป.