หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวบ้านเชียงแสนผวาน้ำเซาะที่ิดินริมฝั่งแม่น้ำโขง

Author by 13/11/15No Comments »

      2    ชาวบ้าน .เชียงแสน ผวาที่ดินสาธารณประโยชน์ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถูกน้ำกัดเซาะ จนพังทลายหายไปแล้ว เป็นเนื้อที่กว่า 50 ไร่เสริมความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเศรษฐกิจชุมชน   

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.58 นายขยัน พรมวิชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิชาการภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) เปิดเผยว่า ในระหว่าง วันที่  14-15 พ.ย.58 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ศูนย์วิจัยพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช) และศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน(ศจค) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เวทีชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคเหนือตอนบน  ที่ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โดยจะมีแกนนำท้องถิ่น พร้อมกับตัวแทนท้องถิ่นกว่า 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวนกว่า 250 แห่ง มาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมผู้ติดตามรวมกว่า 2,000 คน

โดยวัตถุประสงศ์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อจะเป็นการเรียนรู้รูปธรรม การจัดการตนเอง ของชุมชนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการนำเสนอองค์กรความรู้ ให้ชุมชนดำเนินการอันเป็นการสร้างเศรษฐกิจของชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการสัมมนาครั้งนี้ จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ  นายสมพร ใช้บางยาง จะมาปาฐกถาเรื่อง ทิศทางการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผอ.การศูนย์วิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช) บรรยายเรื่องการบริการ เพื่อสุขภาพในชุมชน นายวิโรจน์ นิไทรโยก ผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูนบรรยาย เรื่องการส่งเสริมอาชีพในชุมชน   นางอารี บุญอุดม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการขยะชุมชนนายก นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน จะ มาบรรยายเรื่องป่าชุมชน ในพื้นที่ ภายหลังการสัมมนาให้ความรู้เชื่อว่า จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแกนนำท้องถิ่น จะได้นำความรู้ ที่ได้รับจากการสัมนาครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเอง ได้อย่างเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน.