หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวบ้านโวย ทำถนนเข้าบ้านญาติ ส.ท. จี้ ปปช.ตรวจสอบ

Author by 21/06/15No Comments »

   3       เจ้าหน้าที่ ปปช.น่าน นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนน คสล.หลังมีการร้องเรียน ใช้งบประมาณผิดประเภท ทำถนนเข้าบ้านเครือญาติ สท.รวบรวมข้อมูล และหลักฐานส่งตรวจสอบแล้ว ในขณะที่นายกเล็กฯ ย้ำโครงการไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เชื่อถูกกลั่นแกล้ง จากคนที่เสียผลประโยชน์

            เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 มิย 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ ปปช.จ.น่าน ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าเทศบาลตำบลเชียงกลาง มีการจ่ายขาดเงินสะสมทำโครงการถนน คสล. ภายในรั้วบ้านเครือญาติสมาชิกสภาเทศบาล ลักษณะเป็นการทำทาง จากบ้านเชื่อมถนน ส่อเป็นการใช้งบผิดประเภท เอื้อประโยชน์พวกพ้อง และเพื่อประโยชน์ฐานเสียง ดังนั้นในทาง ปปช.น่าน จึงได้เดินทางเข้าพื้นที่ตรวจสอบ โดยมี นายทรัพย์สมบูรณ์ คำหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง ให้การต้อนรับ และนำเอกสาร การทำโครงการ มาชี้แจงและลงตรวจสอบตามที่ได้รับร้องเรียน

จากการตรวจสอบพบว่า เทศบาลตำบลเชียงกลาง ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นายประนม ถึงบ้าน นางวิไล บ้านสบกอน 3 หมู่ 13 ต.เชียงกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งงบประมาณไว้ 40,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 18/2558 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2558 ดำเนินการสร้างถนนตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ เมื่อ วันที่ 27 เม.ย. 2558 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โดยเงื่อนไขต้องเป็นโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และโครงการนั้นไม่ได้เขียน เพื่อขอเบิกเงินงบประมาณไว้ล่วงหน้า จากการตรวจสอบพบว่า เป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนงาน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/000312 ตามแผนพัฒนา 3 ปี จึงอาจไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน และอาจ เป็นการใช้งบประมาณผิดประเภท

ทางด้าน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง ชี้แจงว่า เจ้าของที่ดินได้มอบที่ดิน ให้เป็นที่สาธารณะตั้งแต่ วันที่ 1พ.ย. 2556 และประชาชนร้องขอให้สร้างถนน คสล. หลังมีการมอบแล้ว เทศบาลฯได้นำเรื่องเข้าสภาฯ จนมีการอนุมัติให้สร้างเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ยืนยันไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง และอ้างว่าถูกกลั่นแกล้ง จากพนักงาน และนักการเมืองบางคนที่เสียผลประโยชน์ ซึ่งมีการกระทำส่อไปในทางทุจริตหลายเรื่อง ที่กำลังร้องเรียนกลุ่มคนเหล่านี้อยู่

ในขณะที่ นางพะยอม ใจประสงค์ อายุ 50 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้าน กล่าวว่า ได้รับประโยชน์ จากการสร้างถนน พร้อมชาวบ้านอีกนับเกือบสิบหลังแต่กลับมีชาวบ้านอีกหลายรายแจ้งว่า มีชาวบ้านและผู้บริจาคที่ดิน บริเวณนั้นได้ประโยชน์ไม่เกินสิบหลังคาเรือน แต่ถนนที่ชาวบ้านนับร้อยคนใช้ร่วมกัน ได้รับความเสียหายอีกหลายสาย ยังไม่เห็นมีการดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซม อย่างไรก็ตามทาง เจ้าหน้าที่ ปปช.จ.น่าน ได้รวบรวมข้อมูล และหลักฐานทั้งหมดที่ได้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อสรุปผลว่ามีความผิด ตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่.