หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวพุทธเนืองแน่น สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

Author by 21/05/16No Comments »

    2            ชาว ลำพูน และ ใกล้เคียง  ตลอดถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานป๋าเวณี 8 เป็ง    สรงน้ำองค์พระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2559 เนืองแน่นนับหมื่นคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อบ่ายวันที่ 20 พ.ค.2559  จ.ลำพูน ร่วมกับ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และ คณะสงฆ์ จ.ลำพูน และอบจ.ลำพูน  จัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย  หรืองานป๋าเวณี 8 เป็ง วัดหลวงหละปูน  ประจำปี 2559 มีการจัดขบวนแห่ น้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประดิษฐานบนราชรถไม้สักทอง , ขบวนแห่ น้ำทิพย์จากยอดดอยขะม้อ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของ จ. ลำพูน ที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญ ๆ สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีต และขบวนน้ำทิพย์พระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ , น้ำทิพย์ดอยจำป่าข่า อ.แม่ทา และน้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด อ.บ้านโฮ่ง

จากนั้น นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ. ลำพูน ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ฯ  โดยผ่านสายชักรอก ในพิธี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 , พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะ จ.ลำพูน และ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา  พร้อมกันนี้  นายอนันตพล บุญชู รอง ผวจ.ลำพูน , นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อัญเชิญน้ำทิพย์ ของ จ.ลำพูน ขึ้นสรงองค์พระธาตุด้วย

หลังจากเสร็จสิ้น พิธีทางศาสนา เจ้าคณะภาค 7 และ คณะสงฆ์ ก็ได้ร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยด้วย ใน ปีนี้ มี ประชาชน มาร่วมงานอย่างล้นหลามนับหมื่นคน พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย เป็นการสักการะ  องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ปูชนียสถานที่โบราณเก่าแก่   และนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของชาวลำพูน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.1440 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญชัย องค์ที่ 33 นับเป็นเวลา 1,119ปี พระธาตุหริภุญชัยนับเป็นจอมเจดีย์ 1 ใน 8 แห่งของประเทศ ไทย   ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานน้ำสรงและเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เหนือ หรือ 8 เป็ง นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชน ทั้ง 8 อำเภอ ได้จัดขบวนแห่ครัวทาน และ ตกแต่ง ขบวนรถ เล่าเรื่อง เกี่ยวกับ พุทธประวัติ โดย ประชาชนที่ร่วมเดินขบวน ได้แต่งกายในชุดพื้นเมืองร่วมขบวนแห่และ ได้ แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสวยงาม สร้างความประทับใจ   ให้แก่ ผู้ชม และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก.