หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวยาสูบบุกประท้วงภาครัฐ นำพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Author by 26/07/16No Comments »

1เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ก.ค. 2559 บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จ.เชียงราย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ (สรย.)  จำนวนประมาณ 150 คน นำโดย นายคณุตม์ ฤทธิสอน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ได้พากันเดินขบวนถือป้ายคัดค้านการที่รัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558 จะนำพื้นที่เพราะปลูกยาสูบ ที่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื้อที่ประมาณ 870 ไร่ ไปพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทำให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ  ได้รับผลกระทบ จะมีผู้ตกงานกว่า 2,000 ราย เกษตรกรผู้เพาะปลูกขาดรายได้กับพืชเศรษฐกิจที่คือยาสูบ พันธุ์เวอร์จิเนีย เป็นยาสูบที่ดีที่สุดของประเทศไทย สามารถผลิตได้ถึงปีละ 400,000 กิโลกรัม จะทำให้โรงงานยาสูบต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ในอนาคตอาจต้องสูญเสียรายได้ให้รัฐ ปีละประมาณ 60,000 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาประเทศ.