หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวลำปางรวมพลังร่วมกิจกรรมบันทึกเทปแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Author by 30/10/16No Comments »

2        เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมกว่า 1 หมื่นคน ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานจตุรมุข อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวถึงการแปรอักษรรูปต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือน พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่าน ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนเป็นที่ประจักษ์ เปรียบเหมือนพ่อได้ปลูกต้นไม้จนเติบโตสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา แตกใบ ผลิดอก ออกผล ให้ลูกได้อาศัยร่มเงาปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างเป็นสุขตราบจนถึงวันนี้ โดยจังหวัดลำปางได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จำนวน 21 ครั้ง พสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมใจกันรักษาต้นไม้ที่พ่อปลูกไว้ให้เจริญเติบโต งดงาม ยิ่งใหญ่ และยั่งยืนตลอดไป