หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวลี้ ยกขบวนร้องศูนย์ดำรงธรรมปกป้องผืนป่าชุมชน

Author by 6/11/15No Comments »

     5  ชาวลี้ ยกขบวนร้องศูนย์ดำรงธรรม และกองบัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อยลำพูน ปกป้องผืนป่าชุมชน ถูกบุกรุกมานานหลายปี ขนาดบันทึกตกลงนายทุนอ้างจะยอมออกพื้นที่แต่ที่สุดพยายามจะให้ สปก.ออกหลักฐานให้อีก ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมรับรอง แห่ร้องขอความชัดเจน และเร่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายหากใครกระทำผิด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีกลุ่มชาวบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน นำโดยนายบุญช่วย สิงห์คำปัน ประธานกรรมการป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง และนายณัฐพล สุภาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมลูกบ้านประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ในฐานะ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดร่วมกับ พต.ประสิทธิ์ แก้วกำเนิด นายทหารกองบัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ((กองพลทหารราบที่ 7 ลำพูน) รับเรื่อง และสอบถามความเป็นมา โดยหนังสือดังกล่าวแนบมาพร้อมกับสำเนาหนังสืออนุมัติให้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง สำเนาเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. 3 ฉบับ สำเนาบันทึกการประชุมบ้านศรีบุญเรือง รายชื่อชาวบ้านที่คัดการการบุกรุกป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง และภาพถ่ายพื้นที่บุกรุก แผ้วถาง และตัดโค่นต้นไม้

ชาวบ้านศรีบุญเรืองร้องว่า ได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าของชุมชนมาเป็นเวลานาน ต่อมามีนายทุนและชาวบ้านบางส่วนที่เห็นแก่ตัว จะเข้ามาครอบครองผินป่าของชุมชน จึงรวมตัวกันปกป้องต่อต้านการเข้าครอบครอง กับได้ขอให้ทางราชการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง เมื่อปี 2555 โดยได้รับอนุมติจากกรมป่าไม้ในปี 2556 ต่อมาได้ตรวจสอบเขตป่าชุมชน พบว่ามีการแผ้วถาง ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่หลายสิบต้น และเข้าบุกรุกครอบครอง ดังกรณีนายธวัช ดีตั๋น บ้านเลขที่ 84 หมู่ 1 ต.ศรีวิชัย อ้างเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. 3 ฉบับ เมื่อตรวจสอบหลักเขตพบว่ามีการครอบครองผืนป่าเกินกว่าพื้นที่ในเอกสารที่อ้าง และกรณีนายวิเชียร เป็งวัน บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ 1 ต.ศรีวิชัย เข้าแผ้วถางบุกรุกครอบครัวผืนป่า เมื่อมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ยอมรับว่าบุกรุกจริง แต่ขอผ่อนผัน ไม่ให้ดำเนินคดีโดยขอทำกินต่ออีก 2 ปีก็จะออกจากพื้นที่ เรื่องนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและลงลายมือไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ทั้งนี้ ชาวบ้านศรีบุญเรือง ได้ร้องคัดค้านการบุกรุกครอบครองผืนป่าชุมชนดังกล่าวไปยังหน่วยงานหลายแห่ง เช่น ฝ่ายปกครอง อ.ลี้ ป่าไม้ ตำรวจ และที่ดินอำเภอตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใด ๆต่อผู้บุกรุกครอบครองผืนป่าทั้ง 2 ราย กระทั่งต่อมาเร็วๆ นี้ ผู้บุกรุกทั้งสองรายได้ไปขอให้ สปก.อ.ลี้ออกหนังสือรับรองการครอบครองผืนป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ สปก.ได้เข้าไปปักหลักเขตในพื้นที่ดังกล่าว และพยายามจะออกหนังสือรองรับให้ แต่ผู้ใหญ่บ้านศรีบุญเรือง ไม่ยอมลงชื่อรับรองด้วย ชาวบ้านจึงมีความสงสัยว่ามในข้อกฎหมาย และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ กรณีกรมป่าไม้ยกพื้นที่ให้ สปก.จัดที่ทำกินให้ชาวบ้าน ทั้งที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์เป็นการถูกต้องหรือไม่ และป่านั้นจะยังเป็นป่าหรือไม่ รวมทั้งกรณีการบุกรุกครอบครองของชาวบ้านบางส่วนมีความผิดหรือไม่ และทางราชการจะมีคำชี้แจงเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร ขอให้มีการประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้านโดยเร็วด้วย ในตอนท้ายชาวบ้านร้องให้ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายหากมีการกระทำความผิด บุกรุก แผ้วถาง ตัดต้นไม้ในป่าชุมชนของหมู่บ้าน รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้ และจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมชี้แจงให้ความกระจ่างต่อไป.