หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวเขา 9 เผ่า กราบพ่อ พระบรมมหาราชวัง

Author by 9/11/16No Comments »

 3         ราษฎรบนพื้นที่สูง 9 ชนเผ่า กะเหรี่ยง เมี่ยน ลาหู่ ถิ่น อาข่า ม้ง ขมุ ลีซอ ลัวะ รวมพลังทั่วภาคเหนือ จากเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา ตาก น่าน แพร่ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบรูณ์ สมทบกับ กาญจนบุรี เพชรบุรี และ ราชบุรี โดยสารรถไฟขบวนพิเศษของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณ ที่ทรงมีต่อราษฎรบนพื้นที่สูง 9 ชนเผ่า

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่สถานีรถไฟเด่นชัย อำเภอเด่นชัย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ ร่วมกันส่งราษฎรพื้นที่สูง ชนเผ่าม้ง จำนวน 20 คน ชนเผ่าอาข่า จำนวน 20 คน ของจังหวัดแพร่ และ ชนเผ่าถิ่น ชนเผ่าเมี่ยน ชนเผ่าขมุ ชนเผ่าม้ง จากจังหวัดน่าน รวม 70 คนโดย มทบ. 38 จังหวัดน่าน จัดรถรับส่งจากจังหวัดน่าน ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย ทุกคนต่างพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำชนเผ่า ได้ร่วมเดินทางกับราษฎรบนพื้นที่สูงจาก 9 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง เมี่ยน ลาหู่ ถิ่น อาข่า ม้ง ขมุ ลีซอ และ ลัวะ รวมจำนวน 999 คน โดยพร้อมใจกันเดินทางจากจังหวัดทั่วภาคเหนือประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา ตาก น่าน แพร่ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สมทบกับชนเผ่าในจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี โดยรถไฟขบวนพิเศษที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเตรียมให้ เพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 พ.ย. 59  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เป็นตัวแทนมอบ ยา ผ้าถุง ผ้าข้าวม้า ขนมของว่าง นมและน้ำดื่ม เพื่อนำไปรับประทานระหว่างการเดินทาง โดยรับมอบจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อในนาม “คนแพร่แบ่งปัน คนไทยรักกัน”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ให้มีที่ทำกิน สอนให้ปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ทั้งข้าวโพด ผักกาด พริก มะเขือเทศ ส้มเขียวหวาน แล้วให้ส่งจำหน่ายในโครง การหลวง ทำให้ชาวเขามีรายได้ไม่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมในด้านการศึกษาอนามัย และการวางแผนครอบครัวแก่ราษฎรชาวเขา

ต่อมาเมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ที่บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีส่งราษฎรบนพื้นที่สูง 5 ชนเผ่า ประกอบด้วย เผ่ากะเหรี่ยง ม้ง ลีซู มูเซอ อาข่า จากจังหวัดพิษณุโลก ตาก และ สุโขทัย จำนวนกว่า 150 คน เพื่อขึ้นรถไฟ ขบวนรถเร็วพิเศษ 102 เชียงใหม่-กรุงเทพ จากสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตามโครงการราษฎรพื้นที่สูง 999 ดวงใจ ร่วมอาลัยพ่อหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อราษฎรบนพื้นที่สูงจาก 9 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง เมี่ยน ลาหู่ ถิ่น อาข่า ม้ง ขมุ ลีซอ และ ลัวะ ราษฎรบนพื้นที่สูงจาก 9 ชนเผ่า ได้พร้อมใจกันเดินทางเพื่อเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีขบวนรถไฟจากสถานีจังหวัดเชียงใหม่ และรับราษฎรพื้นที่สูงตามจังหวัดต่างๆ มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร ต่อไป

ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะขึ้นขบวนรถไฟ ได้มีพิธีลงนามถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งพิธียกน้ำชา และการเป่าแคนส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ของชาวเขาเผ่าม้ง

ที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 ที่สถานีรถไฟลำพูน ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน จัดโครงการ พม. เพื่อพ่อหลวงราษฎรบนพื้นที่สูง 999 ดวงใจไว้อาลัย พ่อหลวง นำผู้แทนราษฎรชาวเขาเผ่า ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จากอำเภอแม่ทา, บ้านโฮ่ง, ทุ่งหัวช้าง และ อำเภอลี้ รวมจำนวน 40 คน เดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อไปสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยก่อนขึ้นรถไฟ   นาย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พันเอกพงค์มิตร ปินปันคง เสนาธิการกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน และ ราษฎร ปกาเกอะญอ ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ยืนสงบนิ่ง แสดงความไว้อาลัย ซึ่งราษฎรที่เดินไปครั้งนี้ ต่างรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ ต่อการสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช หลายคนหลั่งน้ำตาระหว่างที่แสดงความไว้อาลัย

จากนั้นประชาชนชาวเขาได้ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษ ซึ่งภายในขบวนมีราษฎรพื้นที่สูงจากจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินทางไปในขบวน โดยในเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  คณะ เดินทางจะเข้าสักการะ พระบรมศพฯ ในเวลา 13.00 น.  ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูง ใน 20 จังหวัดของประเทศไทย ได้มีโอกาสเดินทางไป สักการะพระบรมศพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานโครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ ราษฎรฯ มีที่ทำกิน มีการประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัว และมีความเป็นอยู่ที่ดี