หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวแม่ทาขอบคุณบิ๊กตู่ จัดที่ดินป่าสงวนให้ทำประโยชน์

Author by 6/04/15No Comments »

   1       นายกรัฐมนตรีควง อนุพงษ์-ดาว์พงษ์-กอบกาญจน์ และคณะร่วมพิธีงาน ฮีตฮอย..ป๋าเวณี 100                  ปี๋ เมืองเจียงใหม่ ข่วงพระเจ้าล้านนาบรรยากาศอบอุ่น เผยตื้นตันที่คนให้กำลังใจในพื้นที่นำร่อง .แม่ทา .แม่ออน .เชียงใหม่ กว่า 7,282 ไร่ ครอบคลุมชาวบ้าน 1,235 ครอบครัว ระบุเป็นตัวอย่างใช้ .44 แก้เดือดร้อนให้ชาวบ้าน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 4 เม.ย.58 ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่นำร่องที่แรก ที่ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ต.แม่ทา  อ.แม่ออน ในเนื้อที่กว่า 7,282 ไร่ มีชาวบ้านได้รับประโยชน์จำนวน 1,235 ครอบครัว เป็นการดำเนินงานในระยะที่ 1 โดยมีพล.อ.ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตจำนวน 2 เรื่อง คือ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ในฐานะผู้แทนของจ.เชียงใหม่ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ เพื่อปลูกสร้างสวนป่า(ป่าเศรษฐกิจชุมชน) ให้แก่นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกอบต.แม่ทา ในฐานะผู้แทนท้องถิ่นที่นำร่องในพื้นที่

มอบที่ดินแปลงรวมห้ามซื้อขาย

          โดยโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนนี้เป็นผลจากการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) และเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 เรื่องการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบเน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนมา โครงการจัดการที่ดินให้ชุมชน ดำเนินการภายใต้หลักการที่กรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงเป็นของรัฐ แต่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันรักษาป่าโดยรอบที่ที่ได้รับอนุญาต โดยจะมีการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ฯ ในลักษณะแปลงรวมและมีอายุ 30 ปี เพื่อป้องกันการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนใน 2 ระยะ โดย ระยะที่ 1 มีพื้นที่เป้าหมาย  6 แห่ง ใน 4 จังหวัด เนื้อที่รวม 53,697 ไร่ และระยะที่ 2  มีพื้นที่เป้าหมาย 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด เนื้อที่ 51,929  ไร่

ชม.มอบที่ดิน 4 อำเภอ

          สำหรับจ.เชียงใหม่มีพื้นที่ที่อยู่การดำเนินการในระยะ 1 ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจำนวน 3 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ แห่งที่ 1 อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา หมู่ 1-7 ต.แม่ทา อ.แม่ออน พื้นที่กว่า 7,282 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,235  ครอบครัว แห่งที่ 2 อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร  อ.จอมทอง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย อ.ฮอด พื้นที่รวม 7,926 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา ชาวบ้านได้รับประโยชน์ 1,343 ครอบครัว และแห่งที่ 3 อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง อ.ฝาง พื้นที่รวม 2,308 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา   ชาวบ้านได้รับประโยชน์ 793 ครอบครัว

     หากบุกรุกเพิ่มจะเรียกคืน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามโครงการนี้ เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการจริงจังโดยให้สิทธิเข้าทำประโยชน์แต่ไม่ได้เอาที่ดินของรัฐมาแจกให้เป็นสมบัติของชาวบ้าน เหมือนรัฐบาลชุดก่อนๆ และมีบางพรรคการเมืองกล่าวหาตนเอาที่ป่าแจกชาวบ้าน ยอมรับว่า เป็นที่ป่าแต่แจกเพื่อให้ใช้สิทธิและร่วมกันดูแลไม่ใช่เอาให้ไปขาย อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างในการใช้อำนาจมาตรา 44 ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านด้วย จึงขอให้ชาวบ้านใช้หลักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยไม่บุกรุกเพิ่มเติมและให้ช่วยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมา หากพบว่า มีการบุกรุกจะดำเนินการตรวจสอบและเรียกคืน ถ้าชาวบ้านเกิดปัญหาในพื้นที่ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นายก อบต.กล่าวขอบคุณแทนชาวบ้าน

          ทั้งนี้นายกนกศักดิ์ ผู้แทนประชาชนที่รับมอบหนังสืออนุญาตฯ  ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาส และจะรักษาพื้นที่ทำกินที่ได้รับอนุญาตและทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างดีที่สุด พร้อมยืนยันว่าจะช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดอย่างสูงสุด

ในโอกาสเดียวกันนี้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน 7 หมู่บ้านในตำบลแม่ทา กรมป่าไม้ได้ดำเนินโครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งป่าชุมชนให้ประชาชนหมู่บ้านละ  1 ป่าชุมชน รวม 7 ป่าชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากผลิตของป่าชุมชนเพื่อการยังชีพอย่างยั่งยืน   พร้อมกับส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชนไว้ใช้สอยประโยชน์ในชุมชนได้ในอนาคตต่อไป.