หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวไทยได้ชมจันทรุปราคาสีเลือด คืนออกพรรษา

Author by 9/10/14No Comments »

3 copy ชาวเชียงใหม่และคนไทยได้ชื่นชม ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงวันออกพรรษา เห็นพระจันทร์สีเลือด หลายคนยังเชื่อและบูชาองค์ราหูคึกคัก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ยันไม่เกี่ยวดวงเมือง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557  ชาวเชียงใหม่ได้เห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาในวันออกพรรษาตลอดช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่หัวค่ำ ซึ่งสามารถสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าได้ทุกจุด เพราะท้องฟ้าโปร่งและมีประชาชนจำนวนมากพาบุตรหลานร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์ดังกล่าวที่ห้างสรรพสินค้าเมญ่า  สี่แยกรินคำ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ได้ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ 6 ตัว บริเวณจุดชมวิว ของห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งสุดท้ายของปี และจะถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านเว็บไซต์ของสถาบันด้วย

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ออกพรรษาปีนี้ได้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งที่ 2 ของปี และจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้และตรงกับวันออกพรรษาด้วย ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์ได้เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก ตั้งแต่เวลา 15.15 น. จากนั้นค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 16.14 น. และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวง ตั้งแต่เวลา 17.25-18.24 น. คิดเป็นระยะเวลาจันทรุปราคาเต็มดวงนาน 59 นาที แต่ในวันดังกล่าว ในประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้า เวลาประมาณ 18.00 น. ทำให้ผู้สังเกตในไทยมีโอกาสมองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงได้เพียง 24 นาที ก่อนที่ดวงจันทร์จะออกจากเงามืดของโลก ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวง ประมาณ 18.25 น. ที่เต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ และสุดท้ายดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก เวลา 20.33 น.

ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นอกจากจัดกิจกรรมสังเกตการณ์และตั้งจุดถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่เชียงใหม่แล้ว ยังมีอีก 2 แห่งที่เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดคือ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.narit.or.th ให้คนไทยชมกันอย่างเต็มอิ่ม ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. โดยตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ พร้อมถ่ายทอดสดการเกิดปรากฏการณ์ผ่านจอภาพขนาดใหญ่ภายในบริเวณงานให้ชมกันอย่างเต็มตา รวมถึงกิจกรรมทางดาราศาสตร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนะนำการดูดาวเบื้องต้น เรียนรู้ท้องฟ้าและกลุ่มดาวต่างๆ สังเกตวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจ เช่น ดาวอังคาร ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจันทรุปราคาครั้งนี้ที่ตรงกับวันพระใหญ่ออกพรรษา ทำให้ประชาชนยังคงมีความเชื่อกันต่างๆ นานา โดยเฉพาะผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระราหู ก็มีการไปสักการบูชากันอย่างเนืองแน่นตามวัดต่างๆ ในตัวเมือง ขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเตือนสติ เชื่อกันว่า อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จะเกิดขึ้นได้หากมีความประมาท ต้องใช้ชีวิตที่รอบคอบยิ่งขึ้นและหมั่นทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตา ทำให้ตามหัววัดต่างๆ ยิ่งคึกคักไปด้วยประชาชนที่ไปทำบุญกันตามความเชื่อ แต่ในทางดาราศาสตร์ ดร.ศรัณย์ ก็ยืนยันว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของธรรมชาติทางดาราศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดวงของเมืองใดๆทั้งสิ้น.