หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ช่วยเหลือ..นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

Author by 1/08/12No Comments »

ช่วยเหลือ..นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบเงินส่วนตัวให้ นางจุรีย์ ทองหมื่นไวย์ ชาวบ้านชุมชนแม่หยวก ที่ฐานะครอบครัวยากจน เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น หลังเข้าพบและขอความช่วยเหลือ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.