หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ญี่ปุ่นมอบรถดับเพลิงให้ อบต.ทุ่งหัวช้าง มูลค่า 2.8 ล้านบาท

Author by 27/02/16No Comments »

3           รัฐบาลญี่ปุ่น มอบรถดับเพลิงขนาดกลางมูลค่า 2.8 ล้านบาท ให้ อบต. ทุ่งหัวช้าง ใช้ในการดับเพลิง และจัดสรรน้ำใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง  รัฐบาลญี่ปุ่น      เห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงขนาดกลาง มีถังบรรจุน้ำและเครน เพื่อใช้สำหรับงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การดับเพลิง การจัดสรรน้ำใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง การซ่อมบำรุงสายไฟและไฟทาง การตัดกิ่งไม้ ไว้ประจำ อบต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี )เป็นมูลค่า 2.8 ล้านบาท โดยจัดพิธีลงนามในความตกลง ว่าด้วยการสนับสนุนระหว่างนายซินยา อาโอกิกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณนครเชียง ใหม่ กับนายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายก อบต.ทุ่งหัวช้าง เมื่อวันที่ 26ก.พ.2559 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

นายก อบต.ทุ่งหัวช้าง กล่าวว่า ต.ทุ่งหัวช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ จ.ลำพูน มีประชากร 6,200 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ที่ดำรงชีพด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักและยึดมั่นในประเพณีรวมถึงการรักษาวัฒนธรรมดั่งเดิมของชนเผ่า ภูมิประเทศของตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นแอ่งกระทะที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ด้วยความเชื่อและความเคารพต่อเจ้าป่าเจ้าเขาของชาวกระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ จึงไม่ทำลายป่าและส่งผลให้ป่าไม้บริเวณนี้    ยังอุดมสมบูรณ์มากกว่าพื้นที่อื่นๆ

อย่างไรก็ตามทุกปี มักเกิดไฟไหม้จากการเผาป่าบริเวณใกล้เคียง ที่ลุกลามเข้ามาในพื้นที่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน แต่เนื่องจาก อบต.ทุ่งหัวช้างมีรถดับเพลิงเพียงคันเดียว ที่ชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ทำให้ไม่สามารถดับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มอบรถดับเพลิงไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน.