หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ตรวจเยี่ยม…

Author by 24/01/13No Comments »

ตรวจเยี่ยมนายธานิศ เกสรพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และคณะตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.56.