หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ตามรอยพ่อ บ้านดินยึด เศรษฐกิจพอเพียง

Author by 7/11/16No Comments »

   4    2 สามีภรรยาครูเทศบาล สร้างบ้านดินอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย พระบาทสมเด็จพระ       ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากดิน 1 ก้อน แบบบันได 9 ขั้นเริ่มจากยึดหลักบันไดเสา 4 ต้นคือ พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ซึ่งเป็น 1 ในฐานเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้มีก้าวไปสู่ขั้นต่อไปอีก 5 ขั้น คือการทำบุญ ทำทาน เก็บ ขาย เครือข่าย รวม 9 ขั้น ถ้าฐานเราแข็งแรงมั่นคงก็จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เป็นสถานที่สนใจของผู้คน และ เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษารูปแบบการสร้างบ้านดิน เตรียมเปิดเปิดสตูดิโอดิน เพื่อให้เด็ก และผู้สนใจ เข้าร่วมแสดงศิลปะผลงานที่ทำจากดิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 7 พย.59 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปบ้านนายศักดิ์ชัย (ครูโชะ) เวยื่อ และนางชลดา (ครูจุ้ย) เวยื่อ  บ้านเลขที่ 238 หมู่ 1 บ้านเจดีย์งาม ซอย 2 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งรับราชการเป็นครูเทศบาลในเมืองพะเยาทั้ง 2 คน ที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านด้วยดินทั้งหลังอยู่อาศัยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากที่ได้ใช้พื้นที่ 2 ไร่  สร้างบ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากดิน 1 ก้อน ให้เป็นบ้านดินแบบประยุกต์ชั้นเดียวยกสูงเป็นที่อยู่อาศัยโดยใช้พื้นที่แบ่งทำบ้านดิน ทำสวนผัก ปลูกข้าว เลี้ยงปลา และอื่นอย่างเป็นระบบ 9 ขั้น ของการดำเนินชีวิตตามรอยในหลวง จนบ้านดินเป็นสถานที่สนใจของผู้คน และ เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษารูปแบบการสร้างบ้านดินที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา โดย 2 สามีภรรยา ดีใจที่ทำสำเร็จหลังจากที่ได้ยึดแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมาใช้ในการดำเนินชีวิตในครอบครัว

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า ได้ยึดแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้การดำเนินชีวิตในครอบครัว นำพื้นที่นาของตัวเองมาสร้างบ้านอยู่อาศัยโดยยึดหลักบันไดเสา 4 ต้นคือ พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น เป็น 1 ในฐานเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้มีก้าวไปสู่ขั้นต่อไปอีก 5 ขั้น คือการทำบุญ ทำทาน เก็บ ขาย เครือข่าย รวม 9 ขั้น ถ้าฐานเราแข็งแรงมั่นคงก็จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงตามที่พระองค์ท่าน ให้เราเดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ซึ่งเราได้นำเอาคอสอนของพระองค์ท่านนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้

ด้านนางชลดา กล่าวว่า บ้านดินคำปู้จู้ นั้น ได้สร้างด้วยดินที่ปั้นเป็นก้อน 4,000 ก้อน ใช้เวลาการเตรียมการ 4  ปี เริ่มสร้างบ้านดิน เมื่อปี 2551 และเสร็จปี 2557 มีการเพื่อนๆ และจิตอาสานักเรียนเข้ามาช่วยกันปั้นดิน และร่วมก่อสร้างบ้านดินขึ้นมาจนเสร็จโดยยึดพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาปรับใช้ในการสร้างบ้าน บ่อปลา ปลูกข้าว ปลูกผัก และ อื่นๆ ในพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ วันที่11-12 ธันวาคม 2559 บ้านดินคำปู้จู้ จะเปิดสตูดิโอดิน เพื่อให้เด็ก ๆ และผู้สนใจเข้าร่วมแสดงศิลปะ ผลงานที่ทำจากดิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

นางศิริวรรณ อรรถอนุกูล นักท่องเที่ยว กล่าวว่าได้มาเที่ยวชมบ้านดินคำปู้จู้  นับว่าเป็นบ้านดินที่เป็นที่อาศัยเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพะเยา และเป็นแบบอย่างที่ดีที่ยึดเอาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ และตนเองก็จะนำไปเป็นตัวอย่าง เพราะบ้านดินมีข้อดีหลายอย่างใช้ดินทำหาง่ายประหยัด อากาศเย็นช่วงหน้าร้อน อุ่นช่วงหน้าหนาว และอากาศก็ดีในรูแปแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง และภายในบริเวณเขตพื้นบ้านนั้นมีทุกอย่างที่สามารถนำมาใช้ได้ ทั้งเรื่องของกิน ของใช้ ของขาย ที่อาศัย  ที่ศึกษา เรียนรู้  เรื่องของการดำรงชีวิตแบบพอเพียงอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบที่ควรเอาไปเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน