หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ต้อนรับพระประมุขสงฆ์ และมหาเถระนานาชาติ ทำบุญมหาสังฆทาน5 พันรูป สมโภชเชียงใหม่ 720 ปี

Author by 19/07/16No Comments »

  1     คณะสงฆ์-จังหวัด และชาวเชียงใหม่ต้อนรับพระประมุขสงฆ์ และมหาเถระนานาชาติ มาร่วมปฏิบัติธรรม ทำบุญมหาสังฆทาน5 พันรูป สมโภชเชียงใหม่ 720 ปีอย่างยิ่งใหญ่ พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม และวัดเจดีย์หลวงจัดพิธีต้อนรับสุดประทับใจ สมเชียงใหม่เป็นเมืองเสน่ห์แรงน่าเที่ยวอับดับ 2 ของโลก ส่วนบรรยากาศของการทำบุญวันอาสาฬหบูชาที่เชียงใหม่คึกคักทุกวัด พร้อมนัดกันเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2559 ที่พระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมกับพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ กรรมการเลขานุการ และผู้ดำเนินการเตรียมงานมหกรรมถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณรทั้งไทย และนักบวชพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ 5,000 รูป พร้อมงานเสวนาชาวพุทธเถรวาท และมหายาน ครั้งที่ 3 เพื่อสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559 ตั้งแต่เช้า มีพุทธศาสนิกชนชาวจีน ได้มารวมตัวกันเพื่อรับศีล และถือพิธีบวชระยะสั้น จากนั้นเข้าประชุมเรื่องพระรัตนตรัย และศีล 5 นานาชาติ

ในงานนี้ นอกจากพุทธบริษัทชาวจีนนำโดยหลวงพ่อซือต้าหยวน เจ้าอาวาสวัดหลินจู จังหวัดกวางตง ประธานองค์กรแลกเปลี่ยนพุทธศาสนา และวัฒนธรรมโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน นำมากว่า 1,000 รูป/คนแล้ว ยังมีพระประมุขสงฆ์ ทั้งฝ่ายเถรวาทจากเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และศรีลังกา เดินทางมาร่วมประชุม ปฏิบัติธรรม และแลกเปลี่ยนทัศนะในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา อีกด้วย

เมื่อเวลา 15.00 น. วันเดียวกัน พุทธบริษัททั้งชาวเชียงใหม่ และนานาชาติ ได้รวมตัวกัน ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จากนั้นได้ตั้งขบวนแห่ดอกบัวหมื่นดอก ขบวนพระพุทธรูป พระถังซำจั๋ง เดินเท้าผ่านถนนท่าแพ ประตูท่าแพ เข้าสู่วัดเจดีย์หลวง โดยพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณภาค 7 เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางพุทธบริษัทจำนวนมากบริเวณลานประทักษิณพระธาตุเจดีย์หลวงทิศใต้อย่างเนืองแน่น

นอกจากการฟ้อนร่วมในขบวนแล้ว นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ฟ้อนประทีปต้อนรับภายในเต้นท์มณฑลพิธี เป็นที่ประทับใจของชาวต่างประเทศเป็นอันมาก จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีถวายมหาสังฆทานด้วยผ้าไตร และปัจจัยพระสงฆ์สามเณร และสงฆ์นิกายอื่นรวม 5,000 รูป

ต่อมาเมื่อเช้าวันที่ 19 ก.ค. 2559 เป็นวันสุดท้ายของการมาประชุมเสวนา และการเยือนเชียงใหม่ของพุทธบริษัทนานาชาติ ที่วัดเจดีย์หลวง ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาอีกครั้ง ก่อนจะมีการถวายภัตตาหารเพล และเลี้ยงอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ การจัดกิจกรรมต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ กล่าวอนุโมทนาว่า เป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมา ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบุคคลที่ได้มีส่วนร่วมทำให้งานสำเร็จลุล่วง เป็นชื่อเสียงของ จ.เชียงใหม่ให้ปรากฏขจรขยายไป ทำให้ จ.เชียงใหม่ยังมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนมาศึกษาพระพุทธศาสนา และเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น.