หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ต้อนรับ…

Author by 16/02/13No Comments »

ต้อนรับนายอาศีล พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องชาวมุสลิมใน จ.เชียงใหม่ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ชม. ให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึก ณ มัสยิดเฮดาญาตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 15 ก.พ.56.