หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ต้อนรับ..

Author by 12/09/12No Comments »

ต้อนรับ..นายชูชาติ กีฬาแปง รอง ผวจ.เชียงใหม่, ร่วมกับ วันเพ็ญ ศักดาทร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูให้การต้อนรับ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะในโอกาสเยี่ยมชมหอพัก โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หลังส่งมอบให้โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ เมื่อ วันที่ 11 ก.ย.2555.