หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ต๋ามผางประตี้ด ต๋ามโกม ถวายอาลัยในหลวง

Author by 24/10/16No Comments »

 5      ยี่เป็งปีนี้ชาวบ้านและหลายองค์กรในเชียงใหม่ เตรียมรวมพลังครั้งใหญ่ ร่วมกันต๋ามผางปะตี้ดต๋ามโกม บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง แกนนำเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ 26 ชุมชน ร่วมมือกับวัดต่างๆ สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายฟื้นบ้าน ย่านเวียงเชียงใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ดต๋ามโกม บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ที่ปีนี้ได้กำหนดที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 พ.ย.59 ในช่วงงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงในแนวคิด “น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ซึ่งกิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดต๋ามโกมนี้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันดีงาม ปีนี้ก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกันด้วย

ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่กล่าวว่า แต่โบราณเราเชื่อว่า การจุดผางประตี้ดหรือผางประทีป ป็นของสูง ทำเพื่อบูชาเมือง บูชาพระพุทธเจ้า แต่ปีนี้พิเศษที่เราทุกคนจะร่วมกันจุดถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย โดยมีจำนวนผางมากขึ้นกว่าทุกปี  คือ จุดรอบคูเมืองเชียงใหม่ 56,000 ดวง      ขณะที่บนลานพระบรมราชา นุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในช่วงค่ำวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2959 จะมีการจุดผางประทีปต่อเนื่องตลอดทุกคืนในงานยี่เป็งปีนี้จำนวน 9,999 ดวง นอกจากการตามโคมสีขาวเต็มพื้นที่แล้ว

ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่กล่าวอีกว่า ที่พิเศษจากทุกปีคือ การทำผางประทีปขนาดใหญ่จำนวน 6,000 ดวง ซึ่งถือเป็นของสูงที่พวกเราชาวเชียงใหม่จะทำเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผางประทีปดังกล่าวจะสามารถติดไฟอยู่ได้นานกว่า 8 ชั่วโมง เพื่อให้รอบคูเมืองสว่างไสวตลอดทั้งคืนยี่เป็ง ทั้งนี้ทางเครือข่ายผู้จัดกิจกรรมได้ร่วมกันทำผางประทีปที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ มาช่วยกันใส่ไส้เทียน และเทขี้ผึ้งเพื่อทำผางประทีป หรือ “ผางปะตี้ด” ในภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับการจัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ดต๋ามโกม บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”ที่จะเป็นภาพความประทับใจที่ไม่รู้ลืมอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช