หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ถวายราชสดุดี…

Author by 5/05/13No Comments »

ถวายราชสดุดีนายฤทธิพงศ์         เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร, ตำรวจ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 5 พ.ค.2556 .