หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ทหารพราน สนธิกำลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตชด. นำกำลังเข้าบุกยึดคืนผืนป่าแม่ฮ่องสอน

Author by 21/07/14No Comments »

1              เจ้าหน้าที่ทหารพราน 36 สนธิกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตชด. 337 นำกำลังเข้าบุกยึดคืนผืนป่า  ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ รวมพื้นที่ 11 แปลง 92 ไร่ แจ้งเจ้าของนำเอกสารหลักฐาน การครอบครอง มาแสดงยืนยันกับ เจ้าหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 ก.ค.57 พ.อ.คชาชาต บุญดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังทหารพราน สนธิกำลังร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ 3 อำเภอ ฝ่ายปกครอง 3 อำเภอ สถานีตำรวจภูธร 3 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.แม่สะเรียง, อ.แม่ลาน้อย, และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กระจายกำลังออกตรวจสอบ พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก และการปราบปราม เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ของกลุ่มขบวนการเครือข่าย ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป้าหมาย ตามที่ได้รับการร้องเรียน ซึ่งมีการตรวจยึดผืนป่าคืนทั้งสิ้น จำนวน 11 แปลง/เนื้อที่ 92 ไร่ ซึ่งพื้นที่บุกยึดคืน เป็นพื้นที่มีการบุกรุกใหม่ และบางพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ในพื้นที่ โดยไม่มีผู้อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและอายัดไว้เพื่อให้เจ้าของนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงการเป็นเจ้าของ

สำหรับพื้นที่ที่การตรวจยึด 3 อำเภอ ประกอบไปด้วย พื้นที่ อ.แม่ลาน้อย ตรวจยึดพื้นที่การบุกรุกป่า จำนวน 4แปลง เนื้อที่ 40 ไร่, ในพื้นที่ บ้านห้วยยาว หมู่ 1 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จำนวน 4 จุด,อ.แม่สะเรียง เข้าตรวจยึดพื้นที่การบุกรุกป่า จำนวน 4 แปลง/เนื้อที่ 36 ไร่ บริเวณ บ้านทุ่งแล้ง หมู่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จุดที่ 1 เนื้อที่ 30 ไร่ บ้าน 1 หลัง จุดที่ 2 เนื้อที่ 1 ไร่ และในพื้นที่ จุดที่ 3 บ้านห้วยกุ้ง หมู่ 7 ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย เนื้อที่ 1 ไร่ เป็นโกดังสินค้าได้อายัดไว้ เพื่อให้เจ้าของนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงการเป็นเจ้าของ และจุดที่ 4เนื้อที่ 4 ไร่ เจ้าของชื่อ นายวิชาญ เอวยนนท์ ภูมิลำเนา จ.นครปฐม เจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้ เพื่อให้เจ้าของนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงการเป็นเจ้าของ ในส่วนของพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ตรวจยึดพื้นที่การบุกรุกป่า จำนวน 3 แปลง/เนื้อที่ 16 ไร่ ในพื้นที่ บ้านห้วยม่วง หมู่ 2 ต.แม่สวด อ.สบเมย จุดที่ 1 เนื้อที่ 5 ไร่ จุดที่ 2 เนื้อที่ 8 ไร่  จุดที่ 3 เนื้อที่ 3 ไร่ รวมพื้นที่ตรวจยึดคืน 11 แปลง 92ไร่ จะได้เร่งตรวจสอบต่อไป.