หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ทำโมเดลโครงการพระราชดำริ 4 พันโครงการ เปิดชมฟรี

Author by 25/10/16No Comments »

    1     ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่มีอยู่ในพื้นที่ กว่า 4 พันโครงการ /กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ สร้างโมเดลจำลอง เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรี ระหว่าง 26 ..59 – 20 .. 60 นี้ เท่านั้น

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.59 เจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงใหม่กำลังเร่งทำโมเดลของโครงการพระราชดำริภายในสนามหญ้าของอาารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทายเชียงใหม่มาตรวจอำนวยการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แล้วเสร็จทันกำหนดเปิดให้ชม ทั้งนี้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรและแผ่นดินเชียงใหม่ นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อปี 2501 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวม และน้อมนำโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อให้คนเชียงใหม่ได้รับรู้ว่า มีโครงการ/กิจกรรม ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน เพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ มากถึง 4,447 โครงการ ใน 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3,031โครงการ, การพัฒนาด้านการเกษตร 165 โครงการ, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 159 โครงการ, การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 325 โครงการ, การพัฒนาด้านสาธารณสุข 55 โครงการ, การพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร 77 โครงการ, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา 395 โครงการ และการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ อีก 240 โครงการ

การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวจะจำลองให้ประชาชนได้เห็นต้นแบบที่สำคัญ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญ มีโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ได้จำลองเป็นโมเดล เขื่อนหลัก 3 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา/เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลที่เป็นนามพระราชทาน มาจัดแสดง พร้อมกับโครงการกิจกรรมอื่นๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่น้อมนำมาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต การจำลองรูปแบบวิถีชีวิต แสดงถึงพระอัจริยภาพของพระองค์ท่าน โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา บูรณาการร่วมกันมีเจ้าภาพหลักในแต่ละด้าน    

        สำหรับนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมและจำลอง ทุกโครงการ/กิจกรรมตามแนวพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่มาไว้ที่เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเทียวผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เข้าชมและศึกษาเรียนรู้ ได้ทุกวัน ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 ที่สนามหญ้า ภายในบริเวณโถง อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีพิธีเปิด ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559  เวลา 08.30 น. โดยจะมีข้าราชการทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมร้องเพลงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงความฝันอันสูงสุดไปพร้อมกัน

ประกาศสำนักพระราชวัง

          สำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากมีการปรับเลื่อนวันเป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้น พร้อมกับแนะนำการแต่งกายสุภาพทั้งชายและหญิง

การพระราชทานราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นช่วงที่มีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. อีกหนึ่งวัน ซึ่งหลังจากวันดังกล่าวแล้วจะไม่มีการลงนามถวายความอาลัย

สำหรับการแต่งกายเข้าถวายสักการะ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สีดำ ชุดชาวเขาสำหรับชาวเขา ชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือ ชุดนักเรียน นิสต นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ

สุภาพบุรุษ ขอความกรุณาสวมเสื้อมีปกสีดำ กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และงดสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรี ขอความกรุณาสวมชุดสุภาพสีดำ มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่า หรือ ผ้าถุง รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และงดสวมกระโปรงยีนส์

กาแฟพระราชทาน

          กาแฟที่มีทุกบ้าน จากต้นกาแฟพระราชทานของพ่อ     ให้ทดลองปลูกบนดอยอินทนนท์กว่า 45 ปีผ่านมากลายเป็นต้นกาแฟต้องมีทุกบ้านของชาวเขาให้เป็นอาชีพนอกจากการทำการเกษตรเลี้ยงชีพได้ยั่งยืน อดีตผู้ใหญ่บ้านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายพะหยู่ ตาโร อายุ 75 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 22  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผบว่า หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าต้นกาแฟอราบิกาแรกบนดอยอินทนนท์ที่ได้รับพระราชทานครั้งแรกเมื่อปี 2514 ระยะเวลาผ่านมา 45 ปี จากต้นกาแฟพระราชทานทรงปลูกทดลองจำนวน 200 ต้น ที่บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 22  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่แรกปลูกกาแฟขึ้น ให้กับชาวเขาได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาปลูกกาแฟ อยู่ที่บ้านของ นายพะหยู่ ตาโร อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น  ได้นำมาทดลองปลูกที่บ้านของตน กล่าวว่าซึ่งต้องจากการปลูกครั้งแรกปี 2514 ผ่านมา 3 ปี 2517 พระองค์ได้เสด็จมาติดตามผลการปลูกกาแฟซึ่งเดินเท้าผ่าน 3 ม่อนดอยจากดอยอ่างกา หรือดอยอินทนนท์ เข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีเส้นทางรถเข้ามาในหมู่บ้าน

โดยตนเองได้เข้าเฝ้าถวายในครั้งนั้น พระองค์ได้มาดูต้นกาแฟต้นนี้ ที่สมบูรณ์มีเมล็ดออกมาได้เป็นผลสำเร็จ นับเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้า และอีกครั้งได้เข้าเฝ้าพระองค์ทรงพระราชทานผ้าห่ม พร้อมสอบถามต่างๆ สิ่งที่พระองค์เป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่การทำมาหากินต่างๆ ของชาวบ้าน ทั้งนี้พระองค์ท่านสอบถามมีที่ดินหรือไม่ เรื่องน้ำเป็นอย่างไร ได้กราบบังคมทูลฯตอบไปว่า ไม่มีที่ดิน พระองค์ทรงบอกว่า จะจัดสรรให้นะ พระองค์ท่านพูดจาไพเราะอ่อนหวานมาก ส่วนเรื่องน้ำเดียวเราจะช่วยเหลือ แต่ขอให้ช่วยกันอย่างตัดไม้ทำลายป่าเผาป่า ทำไร่ไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ให้หั่นมาปลูกกาแฟ ทำการเกษตรอื่นๆ และเลี้ยงสัตว์แทน

โดยท่านพระราชทานให้กับชาวบ้านได้มีอาชีพนับเป็นพระมาหกรุณาธิคุณแก่ชาวบ้านทุกคนเป็นอย่างมากได้ช่วยกันทำตามคำรับสั่งไว้ โดยทำการเกษตรและยึดการเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลต้นกาแฟของพ่อที่พระราชทนให้ ถึงพระองค์ท่านไม่ได้ปลูกแต่ก็เป็นกาแฟของพระองค์ท่าน ตอนนี้ถึงจะอายุมากแล้วก็ตามก็ยังออกเมล็ดให้ทุกคนนำไปขยายเพาะพันธุ์ทำให้ทุกบ้านมีต้นกาแฟของพ่อ จนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านจะมาเก็บเอาผลกาแฟที่พ่อมายืนดูทรงงานในครั้งนั้นเมื่อปี 2517 ไปเก็บไว้เพาะขยายพันธุ์บูชาเพราะเป็นกาแฟของในหลวง จากการสวรรคตครั้งนี้พอทราบข่าวเสียใจมากจนพูดไม่ออกกินข้าวไม่ได้เพราะความดีทุกอย่างที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวบ้านทุกคนได้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตนเองและชาวบ้านทุกคนจะยึดมั่นทำความดีถวายแก่พระองค์ท่านระลึกถึงบุญคุณในพระมาหกรุณาธิคุณที่มีต่อชาวบ้านแห่งนี้

สารพัดช่างเชียงใหม่ทำดีเพื่อพ่อ

          วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อม เสริมชุมชน Fix it Centeyกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (25 ต.ค. 59) เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน Fix it Center กิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ ” ณ บริเวณใต้ตึก 6 ชั้น (โรงอาหาร) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณดิษ วรรณโกฏิ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นกล่าวเปิดงาน Fix it Center กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อม เสริมชุมชน Fix it Center  กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้บริการกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ซ่อมยานพาหนะ, ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สอนทำริบบิ้น พร้อมแจกฟรี, บริการย้อมผ้า และโครงการจิตอาสาบริการตัดผมชายและเสริมสวยหญิง โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ถึงวันที่ 9 มิถุนายนพ.ศ. 2559    พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษ ที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุก คุณูปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทย สมดังพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม