หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“ที่สุดของหัวใจ” ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ ผ่านพลังแห่งภาพและเสียง

Author by 23/11/16No Comments »

  3        ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และประชาชนจังหวัดลำปางกว่าพันคน พร้อมใจร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดีพร้อมกันกับคนไทยทั่วประเทศ และคนไทยในต่างประเทศทั่วโลก แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา (ทุ่งบัวตอง)นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะยังเตรียมจัดงานน้อมรำลึกพระราชกรณียกิจในงานที่สุดของหัวใจถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ ผ่านพลังแห่งภาพและเสียง ได้แก่ การแสดงละครเวที ประกอบแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ นำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวอันซาบซึ้ง ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและประเทศ ชาติให้ยั่งยืนต่อไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดย นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.)นำผู้ปฏิบัติ งาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมประชาชนในจังหวัดลำปางกว่า 1,000 คนร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความภักดี พร้อมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา (ทุ่งบัวตอง) กฟผ.แม่เมาะ สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประกาศเจตนารมณ์พร้อมสานต่อพระราชกรณียกิจของพระองค์

นายบรรพต  ธีระวาส กล่าวว่า กฟผ. แม่เมาะ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ช่วยนำพาให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และยังสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กฟผ. แม่เมาะ น้อมสืบสานปณิธานของพ่อ ผ่านพระราชปณิธาน9 ด้าน ซึ่งจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 2. ด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม 3. ด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ 4. ด้านความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน 5. ด้านการดูแลชาวนา 6. ด้านการศึกษา 7. ด้านการประหยัด 8. ด้านการเสียสละและการให้ทาน และ 9. ด้านการส่งเสริมให้เป็นคนดี

สำหรับกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยมีพิธีถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมร่วมร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้มีการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศและในต่างประเทศตามสถานที่สำคัญต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนิน โดย จังหวัดลำปางจัดขึ้นที่ กฟผ.แม่เมาะ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ เมื่อ พ.ศ. 2501 และทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ  แม่เมาะ เมื่อ พ.ศ. 2528

นอกจากนี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้ร่วมกันกับจังหวัดลำปางจัดงาน “ที่สุดของหัวใจ” ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2559 ณ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ ผ่านพลังแห่งภาพและเสียง ได้แก่ การแสดงละครเวที ประกอบแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำแนวพระราชดำริของ  พระองค์ท่านมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวอันซาบซึ้ง เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและประเทศ ชาติให้ยั่งยืนต่อไป การจัดฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระแส พระราชดำรัสเกี่ยว กับการทำความดี การจัดแสดงบทเพลงแห่งแผ่นดินจากวงออเคสตร้าของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลำปางจะมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ การจัดแสดง”ภาพแห่งความจงรัก” ซึ่งเป็นภาพเขียนบนเซรามิกชุดพิเศษ การจัดทำบทเพลง “เสียงแห่งความภักดี” โดยให้ประชาชน กล่าวความรู้สึกถึงพระองค์ และส่งมอบไปยังสำนักพระราชวัง และการจัดนิทรรศการ “ที่สุดของหัวใจ” แสดงถึงพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกร