หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดที่ ชม. 6 – 10 ต.ค.

Author by 7/10/14No Comments »

3 copy                กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ผู้ประกอบการขนสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพและสิ่งของต่างๆ กว่า 300 บู๊ธ และมีศิลปินนักร้องมาขับกล่อมทุกคืนระหว่าง 6-10 ..นี้

          เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2557 เวลา 16.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.เชียงใหม่(หลังเก่า) บริเวณด้านหน้าสำนักงานศาลจังหวัด นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จ.เชียงใหม่ ในนามภาคเหนือ โดยมีผู้ตรวจสอบผู้แทนกรมการค้าภายใน นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัด นายไพโรจน์ กุลวณิชย์ พาณิชย์จังหวัด นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของ จ.เชียงใหม่ ร่วมงานกันคึกคักท่ามกลางประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้า

ทั้งนี้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่สินค้ามีการปรับราคา โดยเฉพาะหมวดอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงมีการจัดงานธงฟ้าฯ ในทุกภาคเริ่มจากภาคกลางที่กรุงเทพฯ และมาที่ จ.เชียงใหม่ในนามของภาคเหนือ จากนั้นจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.ร้อยเอ็ดและภาคใต้ที่ จ.ระนอง

นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายใน จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดเป้าหมายหนึ่ง จึงกำหนดจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จ.เชียงใหม่” ในนามภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 6-10 ต.ค. 2557 ระหว่างเวลา 9.00-21.00 น. มีผู้ประกอบการนำสินค้ามาร่วมจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวนกว่า 300 คูหา ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ มีทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรงทั้งส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียง โดยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป 20 – 40 % และยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เช่น ไข่ไก่ เบอร์ 2 แผงละ 70 บาท จากราคา 100 บาท น้ำมันพืช ขวดละ 28 บาท จากราคา 42 บาท น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 17 บาท จากราคาปกติ 24 บาท เป็นต้น

ขณะที่ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่ดูแลเศรษฐกิจการค้าให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งภาคการผลิตภายในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลปากท้องของประชาชน การดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีรายได้น้อย สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มขึ้น และเป็นช่องทางการระบายผลผลิตของผู้ประกอบการรายย่อยและการเกษตร รวมทั้งเป็นการชะลอการปรับขึ้นของราคาสินค้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น นับว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง จากการจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าเกษตร และสินค้าโอทอป จากผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เกษตรกรรายย่อย ดังนั้นการดำเนินงานโครงการธงฟ้าราคาประหยัด จึงเป็นโครงการที่ส่งความสุขถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ใน 300 บู๊ธสินค้าที่นำมาเป็นคาราวานบริการและคืนความสุขแก่ประชาชน ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการจากส่วนกลางและที่สมัครร่วมโครงการ โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมอยู่ด้วย 46 คูหา ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมาให้ความสุขความบันเทิงทุกคืน ได้แก่ พลพล, ปีเตอร์ โมดิฟาย, โจนัส ,บัว กมลทิพย์ และแพรวา พัชรี รวมทั้งการแสดงดนตรีโฟล์คซอง และการแสดงบนเวทีอื่นๆ อีกมากมายตลอดการจัดงาน.