หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“ธนะศักดิ์” ตรวจผาช่อผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกโลก

Author by 19/02/17No Comments »

   1             รองนายกรัฐมนตรีตรวจผาช่ออุทยานแห่งชาติแม่วางตะลึงความสวยงามพร้อมสนับสนุนผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 เวลา 14.00 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจสถานที่ผาช่อ ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เพื่อดูพื้นที่เตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมีนายกฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรี ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 3 นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม

โดยผาช่อแห่งนี้เริ่มสำรวจดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2544 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี 2556 ได้พบว่ามีลักษณะเป็นเสาโรมัน ผาช่อมีการพัฒนาสถานที่ให้มีความสะดวกในการเดินเข้าชม มีบอร์ดวอล์ทเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้ป่าเต็งรัง รวมทั้งสัตว์ป่าขนาดเล็กหลากหลายชนิด ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีปฏิมากรรมหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำในยุคเทอเชอรี อายุ 5 ล้านปี เป็นผาดินตะกอนสูงชัน เชื่อว่าเคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิงมาก่อน มีความโดดเด่นน่าตื่นตาตื่นใจที่เกิดจากการรังสรรของธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ อันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ นับตั้งแต่การเกิดที่พื้นที่ทรุดตัว เกิดการสะสมของดินตะกอนเป็นกำแพงดินที่ชาวบ้านเรียกว่าผาจ้อ และผันเป็นผาช่อมาถึงปัจจุบัน

ต่อมาเกิดการยกตัวน้ำจึงกัดเซาะเป็นขั้นบันไดสูงถึง 5 ชั้น และแรงลมตลอดทั้งน้ำฝนเริ่มกัดเซาะเป็นแนวดิ่งเกิดเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีมีดำริเห็นว่าต้องจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีคุณค่า มีการรักษาความเป็นธรรมชาติได้ดีมาก เริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมอบให้ ททท.ร่วมกับอุทยาน ให้ร่วมมือกันขยายเส้นทางและจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาบนถนน สุขภาพ แสวงหาแหล่งเที่ยวที่มีความน่าสนใจระหว่างทางเพื่อเชื่อมโยงให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

และให้จัดกิจกรรมหารายได้มาพัฒนาปรับปรุง ให้ชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้านมีส่วนร่วมในการบริการแก่นักท่องเที่ยวโดยรอบอำเภอดอยหล่อ อาทิ พระธาตุดอยน้อย พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ศูนย์ทอผ้า จัดเส้นทางจักรยานรอบอุทยานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนที่จะเสนอให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.