หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“ธนะศักดิ์” เปิดกงสุลเมียนมาร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

Author by 30/07/15No Comments »

        1        “ธนะศักดิ์” เปิดสถานกงสุล ใหญ่ เมียนมาร์ที่เชียงใหม่ ครอบคลุมบริการ 9 จังหวัดภาคเหนือ ช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกประชาชนของทั้งสองประเทศ  ให้เดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.58 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  และ นายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสถานกงสุลใหญ่   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เสนอเปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ และแต่งตั้งให้ นายกอง ซาน ลวีน (Mr. Kong San Lwin) ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การตั้งสถานกงสุลใหญ่สหภาพเมียนมาในครั้งนี้ จะทำให้การอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้นรองรับความร่วม มือต่างๆในอนาคตที่ไทย-เมียนมาร์ ได้เพิ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีทุกมิติ ทำให้เชียงใหม่มีสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศทั้งหมด 4 ประเทศแล้วได้แก่ สหรัฐอเมริกาฯ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพเมียนมาร์ โดยเห็นทิศทางที่ดีจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี   ระหว่างไทย – เมียนมาร์ ครั้งที่ 8

ที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ค.58 ผลการประชุมก็เป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองประเทศต่างแสดงความมุ่งมั่นในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งทั้งสองประเทศจะร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยให้ประชาชนทั้งสองประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา พร้อมมีเป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 1-1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 นี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้คือการยกเว้น VISA ให้ประชาชนทั้งสองประเทศ ไป-มาระหว่างกันใน 14 วันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป.