หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ธรรมเข้าพรรษา ว.วชิรเมธีเทศนารับวันเเม่ เชิญศรัทธาประชาชนฟัง 10 ส.ค.ลานศูนย์ศิลปาชีพ

Author by 6/08/12No Comments »

จัดงานวันแม่แห่งชาติ ด้วย  “รถด่วนขบวนพิเศษ” นิมนต์พระนักเทศน์ชื่อดังของประเทศ ว.วชิรเมธีบรรยายธรรมต้อนรับเข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วัดหมูบุ่นร่วมกับกลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่ และ 26 หน่วยงานสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน   ค่ำวันศุกร์ 10 สิงหาคม   ที่ลานอเนกประสงค์ ปศุสัตว์ติดศูนย์ศิลปาชีพ ถนนห้วยแก้ว

พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณ์ ณัฏฐกา โร ตัวแทนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) เปิดเผยว่า พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ มอบให้วัดโชตุกุนสุวรรณาราม หรือวัดหมูบุ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศนาธรรมในวันพระแรกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ร่วมกับกลุ่มหนุ่มสาว และศรัทธาหัววัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี มีเทศนาธรรมตามโครงการรถด่วนขบวนพิเศษนัดปฐมฤกษ์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์   ศูนย์ราชการกรม ปศุสัตว์เชียงใหม่ ติดกับศูนย์ศิลปาชีพ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใกล้กับวัดวัดหมูบุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายอำนาจ เดชะ ผอ. พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมทั้งสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 26 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนม พรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ทั้งนี้ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ และอาจารย์วัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการจัดงานได้เดินทางไปอาราธนานิมนต์ ดร.พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ที่สำนักมหาวิชชยาลัยฯ อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ตกลงรับนิมนต์มาบรรยายธรรมในวันดังกล่าวแล้ว และนอกจากการฟังเทศน์หรือบรรยายเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้  ทางนายอำนาจ เดชะ ผอ.พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ยังได้จัดสถานที่ห้องประชุมน้ำดื่มภูพิงค์ที่อยู่ติดกับลานอเนกประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิต โดยนางวราภรณ์ กีฬาแปง รก.นายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการจะออกรับบริจาคโลหิตจากผู้มาร่วมงานรถด่วนขบวนพิเศษครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะนำวีดิทัศน์เรื่องเวียงเจ็ดลิน และการฟื้นฟูบูรณะเวียงโบราณ รวมทั้งโครงการบูรณะวัดร้างวัดหมูบุ่น ซึ่งพระเทพวรสิทธาจารย์ดำเนินการในขณะนี้ก็มีความคืบหน้าที่จะได้แจ้งต่อศรัทธาประชาชนด้วย

พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณ์ (พระครูไก่) กล่าวว่า  กิจกรรมครั้งนี้คาดจะมีศรัทธาประชาชนที่แจ้งมาแล้วประมาณ 5 พันคน ถือเป็นการฟังบรรยายธรรมครั้งใหญ่ในเชียงใหม่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯในวันแม่แห่งชาติ และร่วมฉลองวัดโชติกุนสุวรรณาราม ขณะนี้มีผู้แจ้งร่วมออกร้านโรงทานมาแล้วหลายราย เช่น ห้างเพชรคุณเฮงตลาดต้นพยอม   โดยนาง มณฑิรา อังคกุลนิวัฒน์ รับเป็นเจ้าภาพสังฆทาน น้ำดื่มภูพิงค์ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ของอาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ เจ้าภาพน้ำดื่มเป็นต้น ศรัทธาประชาชนสามารถติดต่อกับคณะกรรมการฯได้ที่ 080-1280149.