หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

นักวิชาการเดินหน้าแล้ว ข่วงหลวงเวียงแก้ว ตามแผนระยะแรก

Author by 6/01/16No Comments »

    3      เริ่มลงมือแล้ว สำรวจทำข่วงหลวงเวียงแก้ว นักวิชาการ .เกษตร ศิลปากรและเกี่ยวข้องลงพื้นที่เดินหน้างาน ตามแผนระยะแรกหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯเคลียร์ที่ 75 วัน

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.59 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจและปรับพื้นที่บางจุดในการเริ่มโครงการข่วงหลวงเวียงแก้วตามแผนที่กำหนด หลังนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่เรียกทุกฝ่ายหารือเพื่อเดินหน้ากลบกระแสต่างๆและงบประมาณที่จะถูกส่งคืน โดยมีการทำรายละเอียดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เพื่อจะสามารถทำตามแผนงบประมาณที่มีไว้ 150 ล้านบาท ปัจจุบันจังหวัดที่มีการมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ก่อน คือ กิจกรรมการบันทึกจดหมายเหตุ การรื้อถอนอาคารเรือนจำเชียงใหม่หลังเก่า โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เริ่มดำเนินการแล้ว และวันนี้มี ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ และคณะจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสำรวจจุดต่างๆร่วมกับทางกรมศิลปากรและหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้หลังจากนั้นทางทีมดำเนินการ กิจกรรมขุดค้นทางโบราณคดี โดยสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร ในกรณีของทางธรณีวิทยาฟิสิกส์ ส่วนนี้จะมีการเริ่มดำเนินการได้ ในเดือน ม.ค. 2559 เป็นต้นไปเช่นกัน

อย่างไรก็ตามแผนงานในการดำเนินการ ทาง ผวจ.เชียงใหม่ ได้ย้ำกับหน่วยงานต่างๆเพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่อง การหาแนวทางเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน สำหรับกรณีเริ่มงานของหอจดหมายเหตุ จะมีการจัดเก็บบันทึกภาพอาคารทุกหลังและสิ่งก่อสร้าง การผลิตภาพยนตร์สารคดี การผลิตหนังสือจดหมายเหตุและอี-บุ๊คส์ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจดหมายเหตุ เช่น การรวบรวมข้อมูลเอกสาร/ภาพจากสาธารณชน กิจกรรมเสวนา กิจกรรมนิทรรศการ

ด้านการดำเนินงานทางโบราณคดีกรณีที่จะต้องเริ่มสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ระยะเวลา 75 วันโดยสำนักศิลปากรที่ 8  จะเป็นการพิจารณาเรื่องของคุณค่าของอาคารในพื้นที่ ทางจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานในเรื่องของการประเมินคุณค่า อาคารภายในพื้นที่ของข่วงหลวงเวียงแก้ว จำนวน 10 คน โดยมี ผอ.สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะทำงานเริ่มทำงานกันแล้วโดยมีทางชุมชนเข้ามาร่วมด้วยส่วนหนึ่ง

นายสายกลาง จินดาสุข นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักศิลปากรที่  8 เชียงใหม่ แจงว่า การดำเนินการทุกอย่างจากนี้จะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากดำเนินการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แล้ว 75 วัน จะมีการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือการขุดค้นทางโบราณคดีจะใช้ระยะเวลาอีก 75 วัน ขั้นตอนที่ 3 การขุดค้นเพื่อ สำรวจทางโบราณคดี ในจุดที่พบหลักฐานอีก 180 วัน และสุดท้ายคือการบูรณะกำแพงเมืองและโบราณสถานถ้าหากมีการขุดค้นพบในพื้นที่อีก 150 วัน จากขั้นตอนต่างๆหากมีการค้นพบโบราณคดี โบราณสถานในพื้นที่แล้วจะต้องมีการดำเนินการต่อไป อาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมและตามกฎหมายหากพบพื้นที่เหล่านี้ จะไม่สามารถขุดตกแต่ง บูรณะซ่อมแซมหรือทำการอะไรได้ทั้งสิ้น แต่จะต้องมีการพิจารณาว่า จะสามารถทำในจุดที่ไม่พบอย่างไรบ้าง ต้องอยู่ในระยะต่อไป ว่าจะเป็นตามที่คาดไว้หรือไม่ ถึงตอนนี้น่าจะทำให้การทำงานคืบหน้าอย่างแน่นอน

ขณะที่ทางประชาชนในพื้นที่รวมถึงเครือข่ายต่างๆที่ติดตามการพัฒนาโครงการข่วงหลวงเวียงแก้วแห่งนี้ แสดงความพอใจกับความคืบหน้าที่หน่วยงานต่างๆเริ่มทำงานโดยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาไปพร้อมๆกับการดำเนินงาน เบื้องต้นทุกฝ่ายมองว่า การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางด้านต่างๆไปพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังอีก เพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งโครงการของความภาคภูมิใจคนเชียงใหม่ในการฉลอง 720 ปีของการตั้งเมืองเชียงใหม่ปีนี้.