หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

นายกลุงตู่แถลงอนุมัติทุกโครงการพัฒนาภาคเหนือ

Author by 29/11/16No Comments »

  4               นายกลุงตู่ แถลงภายหลังประชุมร่วมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะ กรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ระบุรัฐบาลมารับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่โดยตรง เพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตระยะเวลา 20 ปี ภาคเอกชนเสนอขอสนับสนุนงบประมาณหลายโครงการอนุมัติโดยหลักการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมถนนอาร์สามเอ โครงการขยายเส้นทางถนนสี่เลน โครงการขยายด่านชายแดน 3 ด่าน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอีก 20 กว่าโครงการ ที่สำคัญคือโครงการเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย จาก .เด่นชัย .แพร่ มายัง .เมือง และ .เชียงของ .เชียงราย อนุมัติในหลักการแล้ว คาดว่าจะสามารถปักหมุดโครงการได้ภายในปี 2560-2561 นี้

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 28 พ.ย.59 ที่โรงเรียนบ้านโป่ง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมา เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมารอต้อนรับจำนวนมาก ทั้งนี้มีการจัดนิทรรศการของ อ.ป่าแดด ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะนิทรรศการของกลุ่มนักเรียนบ้านโป่ง ที่รีไซเคิลผลิตภัณฑ์จากขยะและการผลิตสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อประจำตำบลและของจังหวัดเชียงราย เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ท้งตำรวจ และทหาร

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึง จ.เชียงราย ภาคเช้าได้พบปะชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.ป่าแดด โดยเฉพาะชาวบ้านบ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้าง    เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการจัดขยะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยการนำขยะมาใช้ประโยชน์สูงสุด สร้างรายได้ ที่สำคัญคือปริมาณขยะในหมู่บ้านลดลง เป็น 0  หรือไม่มีขยะเลย จากอดีตที่เคยมีขยะถึงสัปดาห์ ละ 1.5 ตัน และการดำเนิน Zero Waste ทำให้ขยะหมดเหลือเพียง 60 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ภายในระยะเวลา 2 ปี

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่าการลดปริมาณขยะโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปและนำระบบการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบมาใช้เป็นสิ่งจำเป็นในสังคมปัจจุบันที่มีขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ทุกพื้นที่ควรนำไปเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาสถึงแนวทางการปฏิบัติ ิของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแนวทางประชารัฐโดยเบื้องต้นเป็นการนำระบบการบริหารจัดการลงสู่ภาคประชาชนโดยโครงการภาครัฐต่างๆ จากนั้นจะหยิบยกนำปัญหาของประชาชนมาแก้ไข เพื่อให้มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องอาศัยพึ่งทางการเมืองและการบริหารไม่ให้มองเป็นภาคการเมืองแต่เป็นการบริหารงานเพื่อประชาชน

ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น.     พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยภาคเอกชนและกลุ่มสินค้าโอท๊อปนำผลิตภัณฑ์มาแสดง นายกรัฐมนตรี ได้สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)  ส่วนกลางและคณะ กรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จ. เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นการประชุมเฉพาะกลุ่มและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและบุคคลนอกเข้ารับฟัง

ก่อนการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นายเกรียงไกร วีระฤทธิ์พันธ์ เลขา ธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดเผยว่าจะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอุตสหากรรมอาหาร “ฟู้ดวัลเลย์” จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือตอนบน 2 ที่มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก การดำเนินโครงการนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว

นอกจากนี้จากแหล่งข่าว หอการค้า จ.เชียงราย เผยว่าทาง หอการค้า จ.เชียงราย ได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินการเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงรายโดยเร็ว   นอกจากนี้ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้เตรียมเรื่องเข้าเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุม กรอ. เช่น ขอสนับสนุนงบประมาณในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย ลาว จีน บนเส้นทาง R3a และโครงการที่ต้องการให้กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2เป็น Food Valley เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาหารทำอาหารให้ปลอดภัยที่สุด

ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น.  พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังประชุมร่วมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน นายกรัฐมนตรี ระบุว่าในครั้งนี้รัฐบาลได้มารับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่โดยตรงเพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตระยะเวลา 20 ปี จากการประชุมภาคเอกชนได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณหลายโครงการซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติโดยหลักการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมถนนอาร์สามเอ    โครงการขยายเส้นทางถนน สี่เลนส์ โครงการขยายด่านชายแดน 3 ด่าน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอีก 20 กว่าโครงการ และที่สำคัญคือโครงการเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย จาก อ.เด่นชัย จ.แพร่ มายัง อ.เมือง และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้อนุมัติในหลักการแล้วคาดว่าจะสามารถปักหมุดโครงการได้ภายในปี 2560-2561 นี้

พล.อ.ประยุทธ กล่าวว่าในครั้งนี้ถือเป็นการหารือภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาได้แก้ปัญหาเร่งด่วนที่ยืดเยื้อโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้ง และสิ่งที่ทำต่อจากนี้คือการพัฒนาตามแผนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากให้มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจระดับกลาง ระดับบนแต่ต้อง เชื่อมโยงกันด้วยความสมดุล เพื่อสอดประสานกับการก้าวไปสู่การสร้างเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่าสำหรับหลังปี 2561 เป็นต้นไป จะมุ่งการพัฒนาไปสู่กลุ่มจังหวัดต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงทั้งประเทศให้สอดคล้องกัน ทั้งระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในส่วนของภาคเหนือพบว่ามีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูงแต่รายได้ประชากรทั่วไปกลับต่ำ ต้องกลับมาทบทวนร่วมกับภาคธุรกิจว่าช่องว่างว่าเกิดขึ้นตรงจุดไหน จะได้แก้ปัญหาสร้างความสมดุลให้ได้

สำหรับโครงการที่ทาง กรอ.ภาคเหนือตอนบน 2 ได้เสนอในที่ประชุมประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาที่เชื่อมกับการท่องเที่ยวบนถนนอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ พัฒนาด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมกับบ้านปางมอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ขอรับการสนับสนุนแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 เร่งรัดโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ไปยัง อ.งาว จ.ลำปาง  และขอสนับสนุนโครงการและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่าเร็วๆนี้ ชาวเชียงราย จะได้ใช้บริการรถไฟแน่นอนหลังจากรอคอยมากว่า 50 ปี ตอนนี้ขั้นตอนต่างๆได้ผ่านไปถึงขั้นตอนนำเสนอ สภาพัฒนาการเศรษฐกิและสังคมแห่งชาติ ขออนุมัติไปยัง คณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการ เชื่อว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปี 2560 ด้วยงบประมาณ 76,980 ล้านบาท

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ไปปลูกต้นยางนาไว้เป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอธิการ บดีและนำคณะไปชมสวนพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ในโครงการเชียงรายเมืองสมุนไพร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และเดินทางกลับในวันเดียวกัน

จังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ. แพร่ นายสมปอง ดวงจิต ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ นำเสนอโครงการ”การบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่” ทั้งหมด 244 โครงการ รวม 68,344,800 บาท เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดแพร่ ในการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลางและคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย,น่าน, พะเยา, แพร่) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นายกรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้แล้ว.