หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“บุญเลิศ” ทุ่ม 60 ล้าน เนรมิตทะเลสาบดอยเต่า

Author by 9/09/15No Comments »

  3              อบจ.เชียงใหม่ ทุ่มงบประมาณ 60 ล้านบาท ขุดลอกทะเลสาบดอยเต่า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เชื่อปลายปี 59ดอยเต่าจะกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์ขลังเช่นในอดีตอีกครั้ง     

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 ก.ย.58 นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับนายกิตติบูรณ์ สุมันตกุล ปลัด อบจ. เชียงใกม่นายณัฐ ชัยบาล นายก อบต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ได้นำคณะเดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า เพื่อติดตามดูความคืบหน้าการขุดสระเก็บกักน้ำ ในทะเลสาบดอยเต่าที่บ้านแปลง 5 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ภายหลังตรวจสอบ นายบุญเลิศ เผยว่า โครงการดังกล่าว เนื่องจากทาง อบจ. เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่า ทะเลสาบดอยเต่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ ในอดีตแต่ปรากฏว่า ปัจจุบันทะเลสาบดอยเต่ากลายสภาพเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  เพราะเกิดจากความแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงมาหลายปี ส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแหล่งน้ำ ในการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการเลี้ยงปลาน้ำจืด อีกทั้งในฤดูแล้งเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ด้วย

นายบุญเลิศ เผยอีกว่าทาง อบจ. เชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดลอกน้ำปิง และทะเลสาบดอยเต่า ที่บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า ขนาดกว้าง 250 เมตร ยาว 450 เมตร  เพื่อช่วยเหลือประชาชน ชาว อ.ดอยเต่า ที่ประสบภัยแล้งในขณะนี้  จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประชาชน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องท่องเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า ให้กลับมามีมนต์ขลังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้ตลอดปี

นายบุญเลิศ กล่าวในตอนท้ายว่า ในการขุดลอกครั้งนี้ ใช้งบประมาณ จำนวน 60 ล้านบาท โดยแบ่งการขุดลอกเป็น 3 ระยะ ขณะนี้เป็นการขุดลอก ในระยะที่หนึ่ง ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ระยะที่ 2 งบประมาณ 20 ล้านบาท และระยะที่ 3 งบประมาณ  20 ล้านบาท คาดว่าประมาณเดือนธ.ค.2558 การขุดลอกระยะที่ 1 คงแล้วเสร็จ จะมีน้ำไว้เก็บกักในทะเลสาบดอยเต่าได้จำนวนหนึ่ง ทาง อบจ.จะได้พัฒนาพลิกฟื้นให้ทะเล สาบดอยเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเหมือนในอนาคต ส่วนอีกสองระยะคาดว่าภายในในปี 59 การขุดลอกคงจะเสร็จเรียบร้อย.