หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ประธาน สนช. แอบห่วง กลุ่มจ้องล้มประชามติ

Author by 6/06/16No Comments »

     3           วิทยากรครู ก.เชียงใหม่ติวเข้มวิทยากรครู ข.ให้ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อส่งต่อข้อมูลแก่วิทยากร ครู ค.ก่อนประชามติ 7 ..นี้ ประธาน สนช. “พรเพชรเฝ้าสังเกตการณ์ พร้อมพอใจการทำงาน วอนคนไปใช้สิทธิประชามติเพื่ออนาคตชาติ แอบห่วงพวกจ้องล้มประชามติทำวุ่นวายแต่เชื่อไม่น่าหนัก  ตีความร่างรัฐธรรมนูญ เป็นตามขั้นตอนไม่ห่วงกระทบประชามติ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ และการฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จาก 25 อำเภอ ของ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ที่ทำการปกครอง จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยากรกระบวนการ (ครู ข.) เผยแพร่ความรู้ในเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ให้ได้มีจิตสำนึกต่อหน้าที่พลเมือง ที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติในครั้งสำคัญของประเทศต่อไป ถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมกันในการกำหนดทิศทางของประเทศให้ดีขึ้นในอนาคต

ผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่า ภารกิจการสร้างความเข้าใจของครู ข.จะมีความสำคัญที่จะส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องไปยังวิทยากรระดับชุมชน หมู่บ้าน หรือ ครู ค.ต่อไป เพื่อเป้าหมายคือประชาชนได้เข้าใจในเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนการทำประชามติ 7 ส.ค.นี้ต่อไป

โอกาสนี้ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ในฐานะประธานที่ปรึกษาอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ในโอกาสเดินทางมาติดตามดูการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเด็นคำถามเพิ่มเติม(คำถามพ่วง) ในเวทีของ จ.เชียงใหม่ ที่มีการขยายช่องทางการรับรู้ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางด้วยแล้ว

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร กล่าวว่า การดำเนินการในด้านต่างถือว่าเป็นด้วยดี มาดูที่เชียงใหม่ ถือว่าเรียบร้อย จะมีเทคนิคบาง อย่างที่ต้องแก้ไขสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ซีดีบันทึกเสียง ของนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ชี้แจ้งข้อมูล มีระบบเสียงไม่ชัดเจน เป็นต้น ส่วนเรื่องข้อห่วงใยต่างๆยังไม่มีรายงานชัดเจน ส่วนมากเห็นจากสื่อ แน่นอนว่าก่อนทำประชามติ 7 ส.ค.นี้ เป็นห่วงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อขัดขวางหรือสร้างปัญหาให้การประชามติไม่ได้ แม้ตอนนี้ไม่มีรายงานแต่เป็นห่วง ในฐานะหนึ่งในแม่น้ำ 5 สาย ได้หารือกันตลาดและเชื่อว่าทุกอย่างเดินหน้าได้ และจะทำให้เรียบร้อยได้ ฝากเชิญชวนชาวเชียงใหม่และทุกจังหวัดได้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่ออนาคตของชาติที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยการประชุมครั้งนี้มี นายประจวบ กันธิยะ ปลัด จ.เชียงใหม่ วิทยากร ครู ก. ได้บรรยายพิเศษ เรื่องประชาชนได้อะไรจากร่างรัฐธรรมนูญ และ 10 ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ โดย นายเสน่ห์ กรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากร ครู ก. การบรรยายเรื่องบทเฉพาะกาลกับคำถามพ่วง โดย ร.ท.กันตพัฒน์ กันทะวงค์ รักษาการสัสดี อ.กัลยาณิวัฒนา วิทยากร ครู ก. บรรยายเรื่องการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติในร่างรัฐธรรมนูญ โดย นายสมชาย นันทวัฒนกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วิทยากร ครู ก.