หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ปลูกป่า..น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี”

Author by 9/08/12No Comments »

ปลูกป่า..น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี”  ณ บ้านหนองผึ้ง หมู่ 18 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 8 ส.ค.2555.