หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ปิดงาน…น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

Author by 9/08/12No Comments »

ปิดงานน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่าย โดยมี นายชัยยง เอื้อวิริยานุกุล อธิการบดีฯ ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 8 ส.ค.55
.