หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“ผวจ.สุริยะ” นำขบวน คืนน้ำใส่ให้แม่ปิง

Author by 10/11/14No Comments »

3                ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานจัด โครงการคืนน้ำใสให้แม่น้ำปิง ร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเศษกระทง และเศษขยะในลำน้ำปิง ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ นำไปทำปุ๋ย ให้ประชาชนใช้ประโยชน์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 พ.ย.57 ที่ประตูระบายน้ำปิง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ. เชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ผู้แทนจากมณฑลทหารบก ที่ 33 ,อบจ.เชียงใหม่ ,เทศบาลนคร เชียงใหม่, สำนักชลประทาน จ.เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการคืนน้ำใสให้แม่น้ำปิง พร้อมทำความสะอาด เก็บกระทง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ที่ไหลมาตามลำน้ำปิง และมาติดค้างที่ประตูระบายน้ำในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ที่ผ่านมา

โดย นายสุริยะ  กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มาเห็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความร่วมมือสามัคคีในการจัดโครงการนี้ขึ้น มีการนำอุปกรณ์ต่างๆในการทำความสะอาด พร้อมรถขยะมาขนถ่ายขยะไปยังสถานที่บำบัด ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ก่อนนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

จากนั้น ผวจ.เชียงใหม่ ได้ลงเรือนำร่อง ในการจัดเก็บขยะ ร่วมกับส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ คาดว่า จะมีขยะประมาณ 300 ตัน โดยมีรถตัก และอุปกรณ์การจัดเก็บขยะ รถขยะจาก อบจ. เทศบาลนครเชียงใหม่ และ จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำขยะที่นำขึ้นมา จากประตูระบายน้ำ นำบรรทุกในรถขนขยะเทศบาล นำไปคัดแยก ที่สถานีบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปทำปุ่ยชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในโอกาสต่อไป.