หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานนำตักบาตรเทโว

Author by 28/10/15No Comments »

  1

        นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ, คณาจารย์, นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระภิกษุ -สามเณร 600 รูป บริเวณถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 28 ต.ค.58