หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ต้อนรับผู้ประกวดนางงามเมืองจีน

Author by 30/10/16No Comments »

     3           ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2559 พร้อมให้การต้อนรับผู้เข้าประกวด  Miss Universe China 2016   จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ที่เดินทางมาทำกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่ บันทึกภาพเพื่อนำไปออกฉายในคืนประกวดรอบตัดสิน ผ่านสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของสาธารณรัฐประชาชนจีน และครอบคลุมไปยังสื่อออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยผ่าน Weibo, WeChat, Website ของกองประกวด,  สื่อมวลชน และ  ลงบทความในนิตยสารแฟชั่น นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559  เวลา 9.00น.ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2559

ในโอกาสเดียวกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe China 2016   จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ที่เดินทางมาทำกิจกรรทเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่  ในเที่ยวบินTG 102  ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 09.10 น.

กิจกรรมหลักของการเก็บตัวในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าประกวดได้สัมผัส และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย ใน 3 พื้นที่ของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และพัทยา อาทิ  เรียนการไหว้และกราบพระแบบธรรมเนียมไทย จากนางสาว ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016 ณ วัดเทวราชกุญชร การเรียนนาฏศิลป์ไทย การทำบุญ เรียนพับดอกบัว ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ การเรียนมวยไทย และนั่งเรือยอร์ชชมความงามของ     ทะเลไทย โดยตลอดระยะเวลาการเก็บตัวจะมีการบันทึกภาพเพื่อนำไปออกฉายในคืนประกวดรอบตัดสิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ผ่าน LeTVซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมอย่างมากในสาธารณรัฐประชาชนจีน และครอบคลุมไปยังสื่อออนไลน์ โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยผ่าน Weibo, WeChat, Website ของกองประกวด, สื่อมวลชน และแฟนคลับของเหล่านางงาม นอกจากนี้ยังมีการลงบทความในนิตยสารแฟชั่น นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าการจัดกิจกรรมเก็บตัว Miss Universe China 2016 ในครั้งนี้จะสามารถสร้างการรับรู้ ต่อแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยได้ทั้งสิ้น 500 ล้านครั้ง ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำหรับสตรีและ Quality Leisure Destination ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อีกด้วย

ในวันเดียวกัน เวลา 12.20 น. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับเที่ยวกิจกรรมต้อนรับเที่ยวบิน OD 530 เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Malindo Air บินตรงจากกัวลาลัมเปอร์สู่จังหวัดเชียงใหม่   ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สายการบิน Malindo Air กำหนดให้บริการเที่ยวบินบินตรง ไป-กลับ ทุกวัน โดยเครื่องบิน Boeing 737-800NG จำนวน 162 ที่นั่ง แบ่งเป็น ชั้นธุรกิจ 12 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 150 ที่นั่ง ราคาเริ่มต้นที่ 1,650 บาท/ที่นั่ง/เที่ยว  รวมภาษี และน้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม ตารางเวลาเที่ยวบิน ออกจากกัวลาลัมเปอร์เวลา 10.35 น. ถึงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 12.20 น.    และออกจากเชียงใหม่เวลา 13.40 น. ถึงกัวลาลัมเปอร์เวลา 17.20 น. และสายการบินยังได้ให้บริการเที่ยวบินตรงในเส้นทาง กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯและกัวลาลัมเปอร์-ภูเก็ต ด้วยเช่นกัน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook, TwiiterและInstagram โดยใช้กลุ่มข้อความในการสื่อสาร (Hashtag) #CheckinChiangMai ตลอดห้วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 57 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารจาก สายการบินไทยแอร์ เอเชีย ที่พักจากโรงแรมสมาชิก สมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือ) และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายติดตามรายละเอียดได้จาก www.tourismchiangmai.org และ Facebook  www.facebook.com/TAT ChiangMai .