หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“ผู้ว่าฯ ปวิณ” ห่วงใย ให้ร่วมกันแก้หมอกควัน

Author by 13/10/15No Comments »

   1       ผวจ.เชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ .เชียงดาว เพื่อพบปะพร้อมเยี่ยมเยือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยข้าราชการในท้องถิ่น ให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบาย เยี่ยมเยือน และมอบทางการปฏิบัติราชการ พร้อมกล่าวว่าอยากให้ข้าราชการจงภูมิใจในการรับราชการที่ จ.เชียงใหม่ เพราะเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ทางวัฒนธรรมกว่า 700 ปีและยังเป็นพื้นที่ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมศานุวงศ์ ทรงมีการพัฒนา จ.เชียงใหม่ มีทั้งโครงการหลวง โครง การตามพระราชดำริ จึงอยากฝากข้าราชการสร้างความมั่นคงภายในอำเภอ เน้นการสอดส่องดูแลเรื่องปัญหายาเสพติด เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในจังหวัด และฝากถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ประเมินการทำงานในการทำหน้าที่ความมั่นคง หากพบว่ามีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องจะดำเนินตามกฎหมายอย่างเต็มที่

ด้านเศรษฐกิจ ค้าขายระหว่างประเทศ ค้าขายในประเทศ อ.เชียงดาว มีด่านกิ่วผาวอก เป็นด่านที่สามารถทำการค้าขายส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมพาณิชย์จังหวัดพยายามผลักดันให้เกิดการซื้อขายระหว่างประเทศ เกิดการหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งสองประเทศ ส่วนโครงการตำบล ละ 5 ล้านบาทเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในตำบล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้รีบทำทันเวลาภายในวันที่ 31 ธ.ค.2558  ฝากทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเร่งโครงการให้เร็วและเน้นเรื่องของความโปร่งใสในการทำงานควบคู่

ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวอยากจะส่งเสริมและเน้น เพราะ จ.เชียงใหม่ เป็นอีกจังหวัดที่มีการเติบโตสร้างรายได้อย่างมหาศาล และที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 250% จากนักท่องเที่ยวจีน จึงขอเน้นเรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกฎหมายควบคุมอาคาร ดูแลความสะอาดสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใช้สาธารณะ

นอกจากนี้ ผวจ.เชียงใหม่ ยังเน้นมาตรการป้องกันการลักลอบเผาป่าไม้ และสอดส่องพื้นที่เสี่ยงต่อการชิงเผา ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพราะถ้าเกิดปัญหาหมอกควันมาก แปลว่าส่งผลต่อการท่องเที่ยว ต่อเศรษฐกิจ ต่อรายได้ที่จะเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ และยังฝากเรื่องสำคัญอีกเรื่องคืออยากเชิญชวนให้ประชาชนชาวเชียงใหม่  ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดล้านนา พูดคำเมือง เพื่อรักษาเอกลักษณ์ประเพณีล้านนาและเพื่อปีแห่งการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ในปี 2559 ที่ จ.เชียงใหม่จะครบรอบ 720 ปี

จากนั้น ผวจ.เชียงใหม่ ได้นำคณะเดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ และกิ่งกาชาด อ.เชียงดาวในการรับบริจาคโลหิต และเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนช่องทางกิ่วผาวอก หมู่ที่ 10 ต.เมืองนะ เพื่อเยี่ยมหน่วยทหารที่ตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนและตรวจพื้นที่จุดผ่านระหว่างไทย-เมียนมา.