หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ผู้ว่าฯ สั่งประชุมด่วน แก้ปัญหาน้ำคลองแม่ข่าเน่า

Author by 12/02/17No Comments »

  2      ชาวป่าแดดมีความหวังผู้ว่าฯ ปวิณ ชำนิประศาสน์สั่งประชุมวันหยุด นายอำเภอเมือง ชลประทาน เทศบาล 2 แห่ง ระดมทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมหาทางแก้ไข นำรถดูดปฏิกูลออกสูบน้ำเน่าเสียทันที   ขณะที่ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ บอกเห็นใจคนอยู่ปลายน้ำ ไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเร่งโครงการสร้างบ่อบำบัดเป็นจุดๆ   เรียงรายตามคลองแม่ข่า มั่นใจจะช่วยแก้ปัญหาได้

          ตามที่ “ไทยนิวส์” รายงานข่าวไปแล้ว ถึงความเดือดร้อนของชาว ต.ป่าแด อ.เมืองเชียงใหม่ ที่อยู่ปลายน้ำคลองแม่ข่า ขณะนี้มีสภาพน้ำสกปรกสีดำ บางช่วงมีกลิ่นเน่าเหม็น ถึงขนาดโรงเรียนวัดป่าแดดที่อยู่ติดคลองแม่ข่า ไม่เป็นอันเรียนอันสอน นักเรียนพากันออกมาเดินขบวนชูป้ายประท้วงไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้ “ลุงตู่” ลงมาช่วยเหลือเป็นการด่วน เพราะเผชิญกับปัญหานี้มายาวนานกว่า 30 ปี เนื่องจากมีชุมชนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ และมีการทิ้งน้ำเสียจากผู้ประกอบการ และบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ลงไปโดยไม่ผ่านระบบบำบัดแต่อย่างใด ในขณะที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ก็มีงบประมาณจำกัด ได้ตั้งไว้ระยะยาวหลายปีด้วยวงเงิน 50 ล้านบาท ตามโครงการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นจุดๆ เรียงรายในลำคลองแม่ข่า เนื่องจากไม่มีพื้นที่จะสามารถจะสร้างบ่อบำบัดขนาดใหญ่ได้นั้น

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 แม้เป็นวันหยุดราชการ และเป็นวันมาฆบูชา นายปวิณ ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบข่าวการเคลื่อนไหวของนักเรียน และชาว ต.ป่าแดด ที่ออกมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาน้ำแม่ข่าเน่าเสีย ได้สั่งให้ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประสานกับ เทศบาลตำบลป่าแดด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียกประชุมหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และมอบให้ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นายวีระชัย ไชยมงคล กำนัน ต.ป่าแดด พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำปิง รวมทั้งตัวแทนชาวบ้านจาก อ.สารภี และหางดง ที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียคลองแม่ข่าลงในลำน้ำปิงด้วย

สำหรับผู้เกี่ยวข้อง นอกพื้นที่เข้าร่วมประชุมมีตัวแทนทหารจาก มทบ.33 ส่วนหน่วยงานอื่นมี นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าภาคประชาชน และ น.ส.คำศรีดำ แป้นไทย จิตอาสาคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ชี้แจงถึงสภาพปัญหา และความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการทิ้งน้ำเสียของผู้ประกอบการ และชุมชนต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำเขต อ.แม่ริม ผ่านลงมาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ลงสู่คลองแม่ข่า และแม่ข่าน้อย ในเขต ต.ป่าแดด อ.เมือง โดยแม่ข่าใหญ่ไหลลงแม่น้ำปิงที่ป่าแดด ส่วนแม่ข่าน้อยไหลลงไปถึงเขต อ.หางดง ในระยะหลังนี้คลองแม่ข่าเมื่อผ่านชุมชน ต.ป่าแดด มีกลิ่นเน่าเหม็นทวีความรุนแรงมากขึ้น

ผลการประชุมสรุปว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยเรื่องนี้มาก กำชับว่าจะต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฏรทันที และคลองแม่ข่านี้ยังถือเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่เป็นไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ในปี 2560 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีงบประมาณเร่งด่วน 40 ล้านบาท ที่จะนำมาใช้ในการผันน้ำดีเข้ามาไล่น้ำเสีย การหาแหล่งเก็บน้ำเพื่อเติมน้ำดีลงมา ส่วน เทศบาลนคร เชียงใหม่ ก็เตรียมการวางท่อรับน้ำดีลงสู่คูเมือง เพื่อใช้เล่นน้ำสงกรานต์ที่จะถึงและผันน้ำดีในคูเมืองลงคลองแม่ข่าอีกทาง  นอกจากนั้น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ได้สั่งการด่วนให้ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ ปภ.จังหวัด ที่มีรถดูดน้ำเสียออกปฏิบัติการสูบน้ำเน่าเสีย ระยะทางประมาณ 2 กม.ก่อนไหลลงแม่น้ำปิงออก ส่วนสำนักงานชลประทาน จะนำแบคโฮเข้าขุดลอกคูคลองแม่ข่า ซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดน้ำ

นายวีระชัย ไชยมงคล กำนัน ต.ป่าแดด เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ชาว ต.ป่าแดด มีความพอใจอย่างยิ่งในการประชุมครั้งนี้ เพราะได้นำเสนอเรื่องการทำงานแต่ละด้านอย่างเป็นรูปธรรมมาก เป็นขั้นตอนที่สามารถจะเห็นถึงความเป็นไปได้ชัดเจน  แม้แต่ภาคจิตอาสา ประชาชน ก็เข้ามาช่วย นอกจากนั้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ก็รับว่าจะนำผลการประชุมรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ กระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทราบว่ายังไม่หยุดแค่นี้ จะต้องมีการประชุมระดับจังหวัด และติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังที่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ ย้ำว่าจะไม่มีการประชุมอย่างเดียว แต่จะต้องปฏิบัติด้วย ขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวป่าแดด

ทางด้าน  นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่     พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง ลงพื้นที่สำรวจคลองแม่ข่า     บริเวณท่าแพ ลอยเคราะห์ ศรีดอนไชย และมหิดล ก่อนเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการพัฒนาคลองแม่ข่า ที่เทศบาลตำบลป่าแดด โดยเปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล มาประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ที่เทศบาลตำบลป่าแดด โดยมี นายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เพื่อจะหาวิธีแก้ไข วางแผน และช่วยกันทำให้คลองแม่ข่าที่เคยใส กลับมาใสเหมือนเดิม จากที่ชาวบ้านป่าแดดแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากน้ำแม่ข่า ส่งกลิ่นเหม็น และลงสู่แม่น้ำปิง มีการแจ้งไปยังสื่อต่างๆ รวมทั้งจังหวัด

“ขอกราบเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับ น้ำแม่ข่าไหลผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการในทุกๆ ด้านแล้ว หาวิธีแก้ไข ศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ทางเราไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับ ทาง นายกทัศนัย บูรณุปกรณ์ ได้มีโครงการดำเนินการแล้ว และกำลังเตรียมดำเนินการ เช่น ระบบบำบัดเป็นจุดๆ เติมน้ำดีจากแหล่งต่างๆ ทางเราตั้งใจทำงานแก้ไขปัญหาในจุดนี้อย่างเต็มที่ครับ    เพื่อบ้านเมืองเชียงใหม่เรา”

ขณะที่ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก GIZ ได้แก่ Dr.WolfgangKirchhofและคณะประชุมปรึกษาหารือกับ นายวิสาขะ ปัญญาช่วย และเจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ และวิศวกรจากสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก GIZ ได้นำเสนอผลการเก็บข้อมูลเรื่องคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าเป็นระยะทางจาก ต.ดอนแก้ว ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ทำให้ทราบข้อมูลค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเอาไว้แล้ว ส่วนโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า มีผู้แทนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเข้าร่วมกัน ได้ระดมหาทุนจัดซื้อเรือตรวจคลองแม่ข่าและเก็บขยะออกจากคลองมีจุดรวมพลที่หลังวัดหัวฝาย ก็ได้รับน้ำใจจากชาวเมืองเชียงใหม่มอบเรือให้แล้วหลายลำ.