หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ผู้แทนพระองค์เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพพระราชทาน

Author by 16/11/16No Comments »

5          เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ย.59 ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดตามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 50 ชุด โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และมีนายศรารุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง เข้ารายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่แตง

สืบเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 11 ตำบล 55 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 605 ครัวเรือน 1765 คน เสียชีวิต 1 ราย ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวนมาก ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้นำถุงยังชีพ ของใช้อื่นที่จำเป็นไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วบางส่วน.