หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ฝนหลวงวางแผนสกัดพายุลูกเห็บจากสภาพอากาศแปรปรวน

Author by 25/03/16No Comments »

1                ฝนหลวงถกผู้เกี่ยวข้องวางแผนปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บจากสภาพอากาศแปรปรวนที่อุตุเตือนระยะนี้และยาวถึงกลาง พ.ค.

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2559    ที่ห้องปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขณะที่กองทัพอากาศ นำโดย น.อ.เสกสัณณ์ ไชยบูลย์ ผอ.กองปฏิบัติการกิจพิเศษกรมยุทธการทหารอากาศ    และ น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผบ.กองบิน 41 จัดพิธีเปิดและประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการฝนหลวงประกอบด้วยนักบิน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและทีมวิจัย เพื่อวางแผนการปฏิบัติการขึ้นยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ เพื่อสกัดกั้นการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนช่วงระยะนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน

โดยแผนปฏิบัติการนี้กรมการฝนหลวงและการบินการเกษตร ได้วางแผนร่วมกับกองทัพอากาศที่จะขึ้นบินเพื่อปฏิบัติการยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ เข้าไปยังกลุ่มเมฆเพื่อให้แม่ก่อตัวและกลั่นเป็นฝนก่อนที่จะไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุลูกเห็บในช่วงภัยแล้งนี้ สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติการก่อนการขึ้นบินจะมีการประเมินผลด้วยระบบเรดาร์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไตตั้น ขณะนี้ถือเป็นระบบใหม่ที่ให้คุณภาพและความแม่นยำในการตรวจวัดที่สูงสุดในประเทศไทย ติดตั้งแห่งแรกไว้ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สามารถที่จะมองเห็นผลึกน้ำแข็งภายในเมฆได้ต่างจากระบบเดิมที่มักจะแยกน้ำกับผลึกน้ำแข็งไม่ออก หลังจากตรวจดูแนวโน้มความรุนแรงและโอกาสของการกลั่นตัวของเมฆที่จะเกิดเป็นพายุลูกเห็บแล้วเจ้าหน้าที่จะนำมาบันทึกบน แผนที่และส่งเครื่องบินขึ้นไปปฏิบัติการโดยครอบคลุมพื้นที่ดู แล 15 จังหวัดคือ จ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และ จ.กำแพงเพชร

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บด้วยการปฏิบัติ การฝนหลวงเมฆเย็นใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 อัลฟ่าเจ็ตของกองทัพอากาศจำนวน 2 เครื่องและเพื่อประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บใช้พุลซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 500 นัด บินปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงฤดูร้อนระหว่างวันที่ 21 มี.ค.ถึง 20 พ.ค. 2559 ณ ฐานปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ    ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในรัศมีการตรวจวัดของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย  240 กิโลเมตร โดยเครื่องเรดาร์จะทำการตรวจวัดกลุ่มฝนทุกๆ 6 นาทีและโปรแกรมประยุกต์ titan ติดตามกลุ่มผลไปพร้อมกันโดยอัตโนมัติ การปฏิบัติการครั้งนี้    เป็นการลดความเสียหายจากพายุลูกเห็บที่เกิด ในแต่ละปีได้เป็นอย่างมาก.