หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พรปีใหม่เจ้าอาวาสวัดดอยคำ ให้สาธุชนมีความสุข รุ่งเรืองในการงาน

Author by 29/12/14No Comments »

 3         ในโอกาสจะขึ้นสู่ศักราชใหม่ 2558 พระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ อวยพร ให้ศรัทธาสาธุชนมีความสุขความเจริญ รุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จสมหวังดังที่ตั้งใจ โดยใช้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินชีวิต

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ธ.ค.57 ที่วัดพระธาตุดอยคำ หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีประชาชนหลายพันคน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และต่างจังหวัดได้เดินทางขึ้นมากราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ บ้างนำพวงมาลัยดอกมะลินำมาแก้บน บางรายมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การค้าการขาย โชคลาภ สุขภาพ สมัครสอบแข่งขัน ฯลฯ ทำให้กุฏิที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อทันใจเนืองแน่นด้วยผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธา

ในโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2558 พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (พระอาจารย์พิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ได้ให้พรปีใหม่แก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ รุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่การงาน มีความสุขกาย สุขใจ  โดยองค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความสุขในโลกมนุษย์มีอยู่ 4 อย่าง  ได้แก่ สุขเกิดจากการมีทรัพย์ สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ สุขเกิดจากการไม่ต้องเป็นหนี้ และสุขเกิดจากการทำงานปราศจากโทษ คือการทำงานไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้คือความสุข คนเราที่เดือดร้อน คือเป็นหนี้ต้องหาเงินมาใช้หนี้กู้หนี้ยืมสินเขามาก่อร่างสร้างตัวไม่สำเร็จก็ทำให้เป็นทุกข์

การที่จะทำให้มีความสุขครบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือให้เรามีความขยัน เรียกว่า “อุถานะสัมปทา” “อารักขะสัมปทา” พร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ “กัลยานะมิตตา” คือคบคนดีเป็นเพื่อน ไม่คบคนซึ่งพาไปในสิ่งไม่ดี “สะมะชีวิตตา” คือเลี้ยงชีพพอสมควรตามฐานะไม่ฟุ่มเฟือยไม่สร้างหนี้ชีวิตนี้จะมีความสุข ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้เราไว้แล้วคนเราต่างพึ่งพากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า ถ้าเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าจะไม่ทำให้เดือดร้อน เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงต่างแสวงหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ     เพื่อให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมีความเจริญ.