หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พระพรหมบัณฑิตมอบทุนการศึกษานิสิต มจร.

Author by 2/03/16No Comments »

      1          พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต โครงการส่งเสริมการศึกษา เพื่อเยาวชนแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2559  เวลา 09.00 น. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาจากประเทศฮ่องกง และประเทศไทยกว่า 50 คน นำโดยแม่ชีทองสุข  นามเจ็ดสี

จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่ วัดบ้านห้วยบง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเยาวชนแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง ที่พระพรหมบัณฑิตหาทุนสนับสนุนจนจบหลักสูตร 4 ปี กว่า 50 คน

ในโอกาสเดียวกันพระพรหมบัณฑิต ยังได้ดูความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคาร 60 ปี พระพรหมบัณฑิต” ภายในวัดบ้านห้วยบง พระพรหมบัณฑิตและคณะ มีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ สู่กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มี.ค.2559.